9-yabancı dil hazırlık programı

9.1. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı nedir?

Enstitümüz tezli yüksek lisans ve doktora programlarına yerleşen adaylar yabancı dil hazırlık sınıfına tabidirler. Öğrenciler bu Kılavuzda belirtilen tarihte yabancı dil seviye tespit sınavı ve (seviye tespit sınavı sonucunda B1 seviyesinde olanlar) muafiyet sınavına girerler. Sınavdan alınan puana göre, öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı, yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenim göreceği belirlenir.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'ndan Muaf Olunacak Haller:

  • Aşağıdaki tabloda yazılı yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari puanları alan öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaftır.  
  • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı için yabancı dil şartı yoktur. 
  • Tezli yüksek lisans ve doktora programları için zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı vardır. Yabancı dil sınıfından muaf olabilmek için adayların YDS’den en az 60 puan veya T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanın alınması gerekir. 
  • Muafiyette kullanılacak ÖSYM tarafından yapılan sınavlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir. Eşdeğeri sınavlarda belge üzerindeki geçerlik tarihi esas alınır.  Kurulca kabul edilen eşdeğer belgeler için geçerlik süresi 2 (iki) yıldır. Üniversitelerce yapılan Yabancı Dil Muafiyet Sınavı için geçerlik süresi 3 (üç) yıldır.
  • Muafiyet belgesi olmayanlar KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı muafiyet sınavına girebilir. Başarılı olamayanlar Yabancı Dil Hazırlık Okuluna devam etmek zorundadır.

 Not: Ayrıca muafiyet için kullanılacak belgelerin bir sureti İnteraktif Başvuru Sonuç Sayfasına eklenerek Enstitüye teslim edilmelidir.

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Puanları Eşdeğerlik Tablosu

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL

TOEFL-IBT

Pearson PTE

CAE

CPE

KTÜ-YDMS

60

72

55

C

C

60

YDS

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

ÜDS

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

KPDS

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

TOEFL-IBT

Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test

PTE

Pearson Test of English Academic

CAE

Certificate in Advanced English

CPE

Certificate of Proficiency in English

KTÜ-YDMS

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

 
  • Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan öğrencilerden; lisansüstü öğretim programına alan dışından yerleşmiş olanlar bilimsel hazırlıkderslerine, alan içinden yerleşmiş olanlar ise lisansüstü derslerine devam etmeye hak kazanırlar.
  • Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisansüstü öğretim programına devam edebilir.
  • Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre kayıtlı olunan programın normal tamamlama süresine eklenmez.