lisansüstü programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

Lisansüstü Programları

Sıra Nr.

Anabilim Dalı

Program

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

UZEM

Tezsiz

II. Öğretim

1

 Batı Dilleri ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora

-

-

-

-

1

Uygulamalı Dil Bilimi TYL

-

-

-

1

-

2

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TYL

-

-

-

1

-

3

 Ekonometri

Ekonometri DOKTORA

-

-

-

-

1

Ekonometri TYL

-

-

-

1

-

4

 İktisat

İktisat DOKTORA

-

-

-

-

1

İktisat TYL

-

-

-

1

-

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat TYL

-

-

-

1

-

İktisat Politikası TYL

-

-

-

1

-

İktisat Teorisi TYL

-

-

-

1

-

5

 İşletme

İşletme DOKTORA

-

-

-

-

1

İşletme TYL

-

-

-

1

-

Finans TYL

-

-

-

1

-

Muhasebe TYL

-

-

-

1

-

Pazarlama TYL

-

-

-

1

-

Üretim Yönetimi TYL

-

-

-

1

-

Yönetim ve Organizasyon TYL

-

-

-

1

-

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

1

-

-

-

-

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

1

-

-

-

-

İşletme II. Öğretim Tezsiz

-

-

1

-

-

6

 Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi Doktora

-

-

-

-

1

Kamu Yönetimi TYL

-

-

-

1

-

Kamu Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

1

-

-

-

-

7

 Maliye

Maliye Doktora

-

-

-

-

1

Maliye TYL

-

-

-

1

-

Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

1

-

-

-

-

Maliye II. Öğretim Tezsiz

-

-

1

-

-

8

 Sosyoloji

Sosyoloji Doktora

-

-

-

-

1

Sosyoloji TYL

-

-

-

1

 

9

 Tarih

Tarih Doktora

-

-

-

-

1

Tarih TYL

-

-

-

1

-

10

 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora

-

-

-

-

1

11

 Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora

-

-

-

-

1

Türk Dili ve Edebiyatı TYL

-

-

-

1

-

12

 Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Doktora

-

-

-

-

1

Uluslararası İlişkiler TYL

-

-

-

1

-

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TYL

-

-

-

1

-

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Tezsiz)

-

1

-

-

-

13

Kadın ve Aile Çalışmaları

Kadın ve Aile Çalışmaları TYL (Disiplinlerarası)

-

-

-

1

-

14

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

-

-

-

1

-

15

Göç Çalışmaları

Göç Çalışmaları(YL)(TEZLİ)(Disiplinlerarası)

-

-

-

1

-

16

Arkeoloji

Arkeoloji(YL)(TEZLİ)

-

-

-

1

-

 Toplam

4

1

2

24

11

 Genel Toplam

42