yönetim

PROF. DR. TÜLAY İLHAN NAS

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

tulayco@ktu.edu.tr

04623773449

DR. ÖĞR. ÜYESİ BURÇİN ESER

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI

burcin@ktu.edu.tr

04623773477

DOÇ. DR. VAHİT GÜNTAY

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI

vahit.guntay@ktu.edu.tr

04623778789

ENSTİTÜ SEKRETERİ ESİN BULUT

ENSTİTÜ SEKRETERİ

esinbulut@ktu.edu.tr

04623774344

PROF. DR. TÜLAY İLHAN NAS

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

tulayco@ktu.edu.tr

04623773449

DOÇ. DR. VAHİT GÜNTAY

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI

vahit.guntay@ktu.edu.tr

04623778789

DR. ÖĞR. ÜYESİ BURÇİN ESER

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI

burcin@ktu.edu.tr

04623773477

DOÇ. DR. HÜSEYİN YADİGAROĞLU

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

hyadigaroglu@ktu.edu.tr

04623774178

DOÇ. DR. İBRAHİM AL

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ibrahimal@ktu.edu.tr

04623778753

PROF. DR. MEHMET ALAADDİN YALÇINKAYA

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

alaaddin@ktu.edu.tr

04623773537

ENSTİTÜ SEKRETERİ ESİN BULUT

ENSTİTÜ SEKRETERİ

esinbulut@ktu.edu.tr

04623774344

PROF. DR. TÜLAY İLHAN NAS

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

tulayco@ktu.edu.tr

04623773449

DOÇ. DR. VAHİT GÜNTAY

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI

vahit.guntay@ktu.edu.tr

04623778789

DR. ÖĞR. ÜYESİ BURÇİN ESER

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI

burcin@ktu.edu.tr

04623773477

DOÇ. DR. AYÇA EMİNOĞLU

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

aeminoglu@ktu.edu.tr

04623773483

DOÇ. DR. EKREM BAHÇEKAPILI

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

ekrem.bahcekapili@ktu.edu.tr

04623771807

DOÇ. DR. SERKAN DEMİREL

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

serkandemirel@ktu.edu.tr

04623772691

DOÇ. DR. VAHİT GÜNTAY

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

vahit.guntay@ktu.edu.tr

04623778789

DR. ÖĞR. ÜYESİ BURÇİN ESER

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

burcin@ktu.edu.tr

04623773477

PROF. DR. ASİYE MEVHİBE COŞAR

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

mcosar@ktu.edu.tr

04623772516

PROF. DR. BAYRAM SEVİNÇ

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

bsevinc@ktu.edu.tr

PROF. DR. COŞKUN TOPAL

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

coskuntopal@ktu.edu.tr

04623773458

PROF. DR. MEHMET TUNÇER

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

mtuncer@ktu.edu.tr

04623772989

PROF. DR. MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

naci@ktu.edu.tr

04623772011

PROF. DR. MUSTAFA ÇAĞATAY OKUTAN

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

cokutan@ktu.edu.tr

04623773461

PROF. DR. SALİH DURSUN

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

sdursun@ktu.edu.tr

04623773237

PROF. DR. SEYFETTİN ARTAN

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

artan@ktu.edu.tr

04623773466

PROF. DR. UĞUR ÜÇÜNCÜ

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

Özgeçmiş

uucuncu@ktu.edu.tr

04623774191

PROF. DR. ZEHRA ABDİOĞLU

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

maras@ktu.edu.tr

04623773625

PROF. DR. ÜLKÜ ELİUZ

ENSTİTÜ KURUL ÜYESİ

ulkueliuz@ktu.edu.tr

04623772530

DOÇ. DR. AYÇA EMİNOĞLU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) - ANABİLİM DALI BAŞKANI

aeminoglu@ktu.edu.tr

04623773483

DOÇ. DR. AYÇA EMİNOĞLU

KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) - KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) - ANABİLİM DALI BAŞKANI

aeminoglu@ktu.edu.tr

04623773483

DOÇ. DR. EKREM BAHÇEKAPILI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

ekrem.bahcekapili@ktu.edu.tr

04623771807

DOÇ. DR. SERKAN DEMİREL

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

serkandemirel@ktu.edu.tr

04623772691

DOÇ. DR. ÖZGÜR TÜFEKÇİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI - ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) - ANABİLİM DALI BAŞKANI

ozgurtufekci@ktu.edu.tr

04623773227

PROF. DR. ASİYE MEVHİBE COŞAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

mcosar@ktu.edu.tr

04623772516

PROF. DR. BAYRAM SEVİNÇ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - GÖÇ ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) - ANABİLİM DALI BAŞKANI

bsevinc@ktu.edu.tr

PROF. DR. COŞKUN TOPAL

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

coskuntopal@ktu.edu.tr

04623773458

PROF. DR. KADER ŞAHİN

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

kadertan@ktu.edu.tr

04623773474

PROF. DR. MEHMET TUNÇER

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

mtuncer@ktu.edu.tr

04623772989

PROF. DR. MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

naci@ktu.edu.tr

04623772011

PROF. DR. MUSTAFA ÇAĞATAY OKUTAN

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

cokutan@ktu.edu.tr

04623773461

PROF. DR. SALİH DURSUN

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

sdursun@ktu.edu.tr

04623773237

PROF. DR. SALİH DURSUN

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ) - ANABİLİM DALI BAŞKANI

sdursun@ktu.edu.tr

04623773237

PROF. DR. SEYFETTİN ARTAN

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İKTİSAT ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

artan@ktu.edu.tr

04623773466

PROF. DR. UĞUR ÜÇÜNCÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

Özgeçmiş

uucuncu@ktu.edu.tr

04623774191

PROF. DR. ZEHRA ABDİOĞLU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EKONOMETRİ ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

maras@ktu.edu.tr

04623773625

PROF. DR. ÜLKÜ ELİUZ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

ulkueliuz@ktu.edu.tr

04623772530

ENSTİTÜ SEKRETERİ ESİN BULUT

ENSTİTÜ SEKRETERİ

esinbulut@ktu.edu.tr

04623774344