usul ve esaslar

 

KTÜ Sosyal Transkript Uygulama Usul ve Esasları (343-4)

 KTÜ 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Derslerinin Yürütülmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Tübitak Projeleri Kurum Hissesi Harcamalarına İlişkin Usul ve Esaslar (335-9)

Yayın Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve Esasları (321-6)

Lisansüstü Öğrencilerinin Azami Öğrenim Sürelerine İlişkin Uygulama Esasları (297-1/B)

Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları (284-3)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları Senato Esasları

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Usul ve Esasları (30.05.2022 tarih ve 329-6 sayılı KTÜ Senato Kararı)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Teslim Edebilme Koşulları (24.01.2023 tarih ve 335/20 sayılı KTÜ Senato Kararı)

KTÜ Lisansüstü Öğrencilerinin Enstitü Bilgi Sistemi (EBS) Üzerinden Tez Teslim Süresi (26.12.2023 tarih ve 344/16 sayılı KTÜ Senato Kararı)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi Teslim Edebilme Koşulları (12.11.2020 tarih ve 314/5 sayılı KTÜ Senato Kararı)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarda Uygulanacak Ders Yükleri (21.07.2017 tarih ve 282/5 sayılı KTÜ Senato Kararı)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Usul ve Esasları (29.03.2022 tarih ve 327/14-a sayılı KTÜ Senato Kararı)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Tesliminde Etik Kurul Onayı İstenmesine Yönelik Usul ve Esaslar (29.03.2022 tarih ve 327/14-b sayılı KTÜ Senato Kararı)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi Ödülü Usul ve Esasları

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi Ödülü Başvurusu Değerlendirme Tablosu

KTÜ Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

KTÜ Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge