doktora tez ödülleri sahipleri

 

2024 Yılı Doktora Tez Ödülleri

Adı Soyadı

Danışmanı Tez Başlığı ABD
  Dr. Zehra AKSU (Birinci) Doç. Dr. Özgür TÜFEKÇİ

Yeni Bir Bölgeselcilik Yaklaşımı Olarak Enerji Bölgeselciliği: Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği

Uluslararası İlişkiler
  Dr. Hikmet YILMAZ (İkinci) Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Türkiye'de Ulaştırma Sektörü Alanında Uygulanmakta Olan Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modellerinin Etkinlik Analizi

Maliye

  Dr. Eyad ALDALOU (Üçüncü)

Prof. Dr. Selçuk PERÇİN Çevresel Bulanık Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi Kullanılarak Türkiye'nin Çevresel Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesi İşletme

2023 Yılı Doktora Tez Ödülleri

Adı Soyadı

Danışmanı Tez Başlığı ABD
  Dr. Hülya KINIK (Birinci) Doç. Dr. Özgür TÜFEKÇİ

Yükselen Güçlerin Uluslararası Sisteme Entegrasyonu: Türkiye Örneği

Uluslararası İlişkiler
  Dr. Emre TÜRKMEN (İkinci) Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR

Bir Karma Kuruluşlu Cümle Türü Olarak Türkçede Aktarma Cümleleri

Türk Dili ve Edebiyatı

  Dr. Fatih İNAN (Üçüncü)

Doç. Dr. Osman EMİR Antik Çağ'da Doğu Karadeniz'de Mithra Kültü'nün Varlığı Tarih