haberler

Güncel Tez Savunmaları Konuları ve Tarihleri

Sıra No

Öğr. No

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Savunma Tarihi

Savunma Saati

Tez Adı 

Danışmanı

1 393785 Servet Habip TOPÇU Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans 26.01.2024 10.00 TÜRKİYE'NİN AFRİKA'YA YÖNELİK DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ ARAÇLARI: RESMİ DEVLET KURUMLARININ ROLÜ Prof. Dr. İsmail KÖSE
2 379827 Cansu BAYRAKTAR Tarih Yüksek Lisans 30.01.2024 14.00 ÇİVİ YAZILI KANUNLAR IŞIĞINDA ESKİ MEZOPOTAMYA'DA SOSYAL TABAKALAŞMA Doç. Dr. Osman EMİR
3 328576 Berat ŞAHİN Türk Dili ve Edebiyatı Doktora 30.01.2024 10.00 ABDULLA ARİPOV'UN CEDİTÇİ ŞİİRLERİ (METİN-FİİL-DİZİN) Prof. Dr. Bahadır GÜNEŞ
4 328245 Ümit KOÇ İktisat Doktora 29.01.2024 10.00 ARGE HARCAMALARIN TOPLAM FATKÖR VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ: STOKASTİK SINIR ANALİZİ YÖNTEMİ 2000-2017 Prof. Dr. Adem KALÇA
5 345424 İsmail İlker GENÇOĞLU İşletme Yüksek Lisans 05.02.2024 12.00 SİYASAL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞINA ETKİSİ - TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Prof. Dr. Fazıl KIRKBİR
6 408563 Tahir Selçuk KARAKOL İşletme Yüksek Lisans 26.01.2024 10.00 DÖVİZ KURUNUN SORUNLU KREDİLERE ETKİSİ: TÜRKİYE'DEKİ BANKALAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. Ahmet KURTARAN

29 Eylül 2022