ar-ge projeleri geliştirme

AR-GE faaliyetleri, bilgi dağarcığını artırmayı ve mevcut yeni uygulamaları bulmayı amaçlayan yaratıcı ve sistematik çalışmalardan oluşmaktadır. Bu faaliyetler, özel veya genel amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedefler içerisinde, kurumların verimliliklerinin, katma değer içindeki paylarının ve ulusal/uluslararası rekabet güçlerinin artırılması sayılabilir.

 

Herhangi bir ürünün AR-GE olarak nitelendirilebilmesi için aşağıda belirtilen temel kriterleri sağlaması gerekmektedir:

- Alışılmışın dışında (orijinal) olması,

- Yaratıcı olması,

- Belirsiz (kesinlik dışı) olması,

- Sistematik olması,

- Sürekli gelişime açık olması,

- Aktarılabilir ve yeniden üretilebilir olması.

 

Bu kapsamda, projelere sağlanan desteklerle, KTU UZEM’in teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olması, sistematik proje yapabilmesi, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmesi, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olması, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer alması hedeflenmektedir.

 

Proje çalışmaları yürütülürken, TUBITAK, KOSGEB, Avrupa Birliği ve Üniversitelerle ortak çalışmaların yapılması kurumumuzun vizyonunu değiştirdiği gibi proje konusuna göre, ilgili kurumlarda alanında uzman kişilerle ortaklaşa çalışmalar yapmak etkili sonuçlar doğurmaktadır.