ISG temel eğitim sertifika programı (diğer kurumlar)

Program Hakkında

 

Programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara, mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 24.05.2018 tarih, 30430 sayı numarası ile Resmi Gazete de yayınladığı ?Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinde:

Madde- 7- İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.? hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla ?İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi? ile çalışanlara tekrar verilecek olan eğitimler konusunda hizmet sunmaktadır.

 

Programa Kimler Katılabilir

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlar İSG Temel Eğitim Sertifika Programı'na katılabilir.

Program İçeriği

Program İçeriği

Genel Konular
Hafta1. Kanunlarda İSG ve Mevzuat
Hafta2. İş Yeri Temizliği ve Düzeni
Sağlık Konuları
Hafta3. Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
Hafta4. Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
Hafta5. Temel İlkyardım
Teknik Konular
Hafta6. Fiziksel, Kimyasal ve Ergonomik Risk Etmenleri
Hafta7. Elle Kaldırme ve Taşıma İşlerinde İSG
Hafta8. Yangın ve Yangından Korunma
Hafta9. Ekranlı Araçlarla Çalışma ve İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
Hafta10. Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Hafta11. İş Kazaları
Hafta12. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Hafta13. Kişisel Koruyucu Donanımları
Hafta14. İSG'ye Genel Bakış, Kavram ve Kuralların Gelişimi
Hafta15. Acil Durum Planları

Başvuru Bilgileri

Başvuru Bilgileri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine başvuru sürecinden eğitimi tamamlama sürecine kadarki iş akışı aşağıda belirtilen adımlar sırayla uygulanarak yürütülür. Bu süreçte, katılımcılar başvurularını ilgili kurumlarına yapar. İlgili kurumlar, alınan başvuruları Formlarda belirtilen Form-1 i doldurarak üst yazı ile KTÜ UZEM'e gönderir. Ayrıca, Form-1'in dosya eki olarak eklendikten sonra ktuisgtesp@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi gerekir.

KTU UZEM e gönderilen katılımcı bilgileri sisteme tanıtılır. Kullanıcı bilgileri KTÜ UZEM tarafından katılımcılara gönderilerek sisteme giriş yapmaları sağlanır. Katılımcılar sisteme girdikten sonra çevrimiçi olarak dersleri takip eder ve çevrimiçi yapılan sınav sonunda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanırlar.

 

Formlar

Form-1

İletişim

İletişim

Telefon : 0462 377 1810

Mail : ktuisgtesp@gmail.com