herkes için gayrimenkul okuryazarlığı sertifika programı

Programın Amacı

İnsan faaliyetlerinin temelini oluşturan gayrimenkul (taşınmaz mal/real estate-immovable), aynı zamanda en değerli yatırım araçlarından biridir. Günlük hayatta, hemen herkesin taşınmaza ilişkin (arsa, arazi, daire vb.) bir takım işlemlere (alım, satım, imar uygulaması, kamulaştırma, kat mülkiyeti, kiralama vb.) taraf olduğu da aşikârdır. Böylesi bir durumda işlem yapacak kişinin, yapacağı işlemi güven içinde ve sonuçlarının ne olacağını öngörerek süreci ve dolayısıyla taşınmazı (borçları ve hakları) yönetmesi son derece önemlidir. Taşınmaz yönetimi (land management) sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünyada da giderek ilgi gören disiplinler arası bir alandır. Bu alanda bilinmesi gereken en temel bilgiler; tapu sicili ve işlemleri, kadastro, imar planı ve uygulamaları, kamulaştırma, kat mülkiyeti olarak sıralanabilir. Tüm bu bilgilerin alanında uzman kişilerce değerlendirilmesi gayrimenkul yönetiminde doğru karar vermeye olanak sağlar.

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı olarak alanında uzman ve piyasa tecrübesine sahip öğretim üyeleri ile yürütülen yüksek lisans programı, çok sayıda uzmanı (Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Bilim Uzmanı) gayrimenkul piyasasına kazandırmıştır. Yüksek lisans öğretimi olmaksızın da gayrimenkul ile ilişkili asgari düzeyde bir takım bilgilerin edinimi ve farkındalık kazandırılması amacıyla bir sertifika programı açılması için çok sayıda talep almaktayız.

Açıklanan nedenlerle "Herkes için Gayrimenkul Okuryazarlığı Sertifika Programı " açılmıştır. Bu programın amacı; ilgi duyan herkesin üniversitemiz Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı öğretim üyelerince okutulacak olan; dersleri alması sonucu bilgi ve farkındalık düzeyinde gayrimenkul okuryazarı olmasını sağlamaktır.

Genel Bilgiler

Derslerin Yürütülmesi:

Programa katılım için eğitim ve yaş kıstası bulunmamaktadır.

Program 30 Kasım (Pazartesi) ? 4 Aralık (Cuma) 2020 arası toplam 5 gündür.

Program dersleri 17:30 da başlayacak olup, her bir ders 50 dakikadır (10 dakika ara vardır).

Program üniversitemizin Uzaktan Eğitim sistemi üzerinden eşzamanlı olarak sanal sınıflarda yapılacaktır.

Herhangi bir bilgisayar, tablet veya cep telefonu ile internet bağlantısı ders takibini sağlar.

 

Programın Kazandıracakları

Programı tamamlayanlar;

Tapu kütüğü, kadastro teknik belgeleri ve imar planı hakkında temel düzeyde bilgi edinir.

Taşınmaza yönelik hak sorumluluk ve kısıtlamalar ile ilgili bilgi edinir.

Temel düzeyde plan uygulama yöntemlerini kavrar.

İmar Hukuku ve Toprak Koruma Kanunu hakkında bilgi edinir.

Mülkiyetin kamulaştırması veya imar planı ile kısıtlanmasında yol haritası edinir.

Kat Mülkiyeti mevzuatı ve Devre Mülk konusunda bilgi sahibi olur.

 

Gerekli Belgeler:

Ön Kayıt Formu (Forma ulaşmak için tıklayınız)

Kesin Kayıt Formu( Forma ulaşmak için tıklayınız )

 

Ödeme Bilgileri:

Önkayıt yapmayan adayarın öncelikle buradan önkayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Ücreti : 400 TL(KDV Dahil)

Banka Bilgileri : T.C. ZIRAAT BANKASI, Üniversite Subesi

Hesap Adı : KTÜ Döner Sermaye Saymanlığı

Hesap No : 11825144-5010

IBAN: TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10 - Karadeniz Teknik Üniversitesi

ÖNEMLİ NOT: ( Ücret yatırılırken açıklama kısmına 'KTUUZEMGOSP2001' açıklaması yazılmalıdır.)

 

Program hakkında detaylı bilgi için;

Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU - 0462 3772773 - yecoruhlu@ktu.edu.tr

Doç. Dr. Okan YILDIZ - 0462 3772724 - okan.yildiz@ktu.edu.tr

ile iletişime geçebilirsiniz.

Dersler

Tapu Sicili ve İşlemleri (4 saat)

Tapu ve Tapu Sicili ve Tapu Teşkilatı

Tapu Sicilinin İlkeleri, Unsurları ve Tapu Sicilinde Yapılan İşlemler

Haklar, Ayni Haklar, Eşya Hukuku ve Zilyetlik

Tapu sicilinde yapılan işlemler (tescil, tashih, terkin, vekâlet vb.) ve sicilin bölümleri (Şerhler, Beyanlar, İrtifak Hakları vb.),

 

Kadastro (4 saat)

Mülkiyet Kavramı ve Kadastronun tanımı

Mülkiyetin, Kadastro ile ilişkilendirilmesi

Kadastro teşkilatı (Kadastro, LİHKAB, özel bürolar)

Kadastral değişiklik işlemleri (ifraz, tevhit, cins değişikliği, aplikasyon vb.)

 

İmar Planı ve Uygulamaları (4 saat)

Yerel yönetim birimleri ve planlama

İmar planı çeşitleri, uygulama imar planları ve Plan unsurları (lejant ve plan notları)

İmar planı uygulama araçları

Arsa Düzenlemesi (18.madde uygulaması)

 

Kamulaştırma (4 saat)

Kamulaştırmanın tanımı ile Teknik ve Hukuki Yönden İncelenmesi

Kamulaştırmada Kıymet Takdiri ve Değerlendirme

Kamulaştırmadaki idari organizasyonlar süreçler ve davalar

Kamulaştırmada karşılaşılan teknik ve hukuki sorunlar

 

Kat Mülkiyeti (4 saat)

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti

Kat mülkiyetinde organizasyon el yapı ve gereken belgeler

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti dönüşümü ve devre mülk hakkı

Kat karşılığı inşaat yapımı ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri