içerik geliştirme ve program yönetimi

KTÜ UZEM bünyesindeki İçerik Geliştirme ve Program Yönetimi birimi; hem üniversitemizdeki hemde dış eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla içerik, materyal ve yardımcı ders araçlarının geliştirilmesi ve sunulması, ayrıca eğitim programlarının yönetimi konusunda uzman çözümler sunmaktadır.

Taleplerin Alınması

Gerçekleştirilmesi istenen proje metni ile UZEM müdürlüğüne bizzat başvuru yapılabilmektedir.

Taleplerin Değerlendirilmesi

Gelen telepler, proje birimi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında ihtiyaç duyulan yazılımın özelliklerinin detaylandırılması sağlanır, varsa teknik şartnamesi incelenir, yoksa teknik şartname konusunda destek verilir. Teknik şartname kapsamında geliştirilmesi kararlaştırılan yazılım için bir çalışma takvimi belirlenir. Geliştirilme sürecinde proje sahibi ile eşgüdümlü çalışmalar gerçekleştirilir.

Neler Yapmaktayız

Birimimiz; kurumsal ihtiyaçlar, akademik veya diğer kurum talepleri doğrultusunda eğitim hizmetlerine yönelik içeriklerin;

  • geliştirilmesi
  • web ortamına taşınması
  • raporlanması
  • takip edilmesi
  • yönetilmesi

süreçlerini yürütebilmektedir.
Bu kapsamda aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

  • İçeriklerin belirli bir formata dönüştürülmesi
  • İçeriklerin raporlanabilir paketler haline getirilmesi
  • İçerik yönetim sistemlerinin kurulması ve amaca yönelik yapılandırılması
  • İçerik yönetim sistemlerinin kullanımlarına yönelik eğitimlerin verilmesi