merkez yönetim kurulu

Doç. Dr. Muhammet BERİGEL
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAHÇEKAPILI
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Prof. Dr. Cemil RAKICI
Prof. Dr. Asim KADIOĞLU
Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS

Doç. Dr. Dursun Murat SEKBAN