A. kontrol ortamı standartları

Standart 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1. Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

1.2. Kamu Etik Sözleşmesi

Standart 2. Misyon, Vizyon, Organizasyon ve Görevler

Standart 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

Standart 4. Yetki Devri