C. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Standart 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

Standart 9. Görevler ayrılığı

Standart 10. Hiyerarşik kontroller

Standart 11. Faaliyetlerin sürekliliği

Standart 12. Bilgi sistemleri kontrolleri