analiz hizmet sözleşmesi

ANALİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, KTÜ-MERLAB ile analiz talep eden kişi/kurum arasındaki “Hizmet Sözleşmesi”dir.
1. Analiz şartlarına uygun şekilde numune hazırlama işlemi, analiz talep eden kişi/kuruma aittir.
2. Numunenin KTÜ-MERLAB’a ulaşıncaya kadar geçen süre içerisinde taşınması, ambalajlanması ve muhafazası, analiz talep eden kişi/kurum sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı oluşacak olumsuzluklardan KTÜ-MERLAB sorumlu tutulamaz.
3. “Numune Kabul Kriterleri”ne uygun olmayan numunelerin başvurusu, KTÜ-MERLAB tarafından kabul edilmez.
4. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili “Analiz İstek Formu”nun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
5. Analiz talep eden kişi/kurum, analize gönderilen numunenin insan ve çevre sağlığına olası zararlı etkilerini beyan etmek zorundadır. Aksi takdirde oluşacak olumsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
6. Analiz çeşitleri, ücret listesi ve “Numune Kabul Kriterleri” web sitesinde (www.ktu.edu.tr/merlab) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
7. KTÜ-MERLAB’dan analiz talebinde bulunan kişi, analiz ücretlerinin ödeme yetkisine sahip olan kişi olmalıdır. Ayrıca “Analiz İstek Formları”nda ödeme yetkisi olan kişinin adı yer almalı; ıslak imzası ile imzalamalıdır.
8. Analiz talep edildiği tarihte güncel projesi olmayanlar, “Analiz İstek Formu”nda “Bireysel” seçeneğini işaretlemeli ve en geç 1 yıl içerisinde proje yaparak öncelikle KTÜ-MERLAB’a olan analiz borcunu kapatmalıdır.
9. Randevu sistemiyle çalışılan analizlerde elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek gecikmelerden KTÜ-MERLAB sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen zamandan sapma olduğunda, analiz talep eden kişi/kurum bilgilendirilir.
10. Analiz sırasında analize eşlik edeceğini beyan eden kişi/kurum randevu zamanından en az 10 dakika öncesinde belirtilen laboratuvarda hazır olmalıdır. Zorunlu sebeplerle hazır olamayacağı durumlarda en az bir gün önce haber verilmelidir.
11. Analiz talep eden kişi/kurumun analiz sonrası geri alınmayan numuneleri, analizi takip eden üç ay süreyle kurumda muhafaza edilir. Bu süre boyunca teslim alınmayan numunelerden KTÜ-MERLAB sorumlu tutulamaz.
12. Her türlü kargo masrafı, analiz talep eden kişi/kuruma aittir.
13. Analiz istek formlarında belirtilen ücret tahmini bedel olup, ödenmesi gereken kesin ücret analiz sonunda belirlenecektir.
14. Analiz sonuçlarının tekrar talep edilmesi ücrete tabidir.
15. Ödemeler KTÜ-Döner Sermaye Saymanlığının, Ziraat Bankası-Üniversite Şubesi: 11825144/5010 nolu K.T.Ü. Döner Sermaye Saymanlığı, “Diğer Birimler” adı altındaki hesaba, IBAN numarası (TR830001001225118251445010) ile yatırılacaktır.
16. “Merkezi Araştırma Laboratuvarı ……………………. Analiz Ücreti” yazan dekont, KTÜ-MERLAB’a ulaştırıldıktan sonra analiz sonuçları teslim edilir.
17. Analiz sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analizlerin yapıldığı yerin Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
18. Analiz talep eden kişi/kurum, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda KTÜ’nün adını kullanmayacağını ve/veya söz konusu ürünün KTÜ tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
19. Analiz sonuçlarına itiraz durumunda yapılan analiz tekrarında aynı sonuçların bulunması halinde, analiz talep eden kişi/kurumdan tam hizmet bedeli tahsil edilir.
20. Anlaşmazlık durumlarında Trabzon Mahkemeleri yetkilidir.
                                                             

                            KTÜ-MERLAB YÖNETİMİ