e. izleme standartları

Standart 17. İç kontrolün değerlendirilmesi

Standart 18. İç denetim