vizyon ve misyon

Vizyonumuz

KTÜ-MERLAB, sahip olduğu teknolojik altyapısı ve laboratuvarları ile bilimsel araştırmaların, ulusal-uluslararası/üniversite-sanayi iş birlikleri ile proje olanaklarının geliştirilmesine ve desteklenmesine katkı sağlayarak nitelikli bilimsel çıktılara ulaşılmasını hedeflemektedir.

Misyonumuz

Üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemizdeki AR-GE ve üretim odaklı çalışmalar ile bilimsel araştırmalara güncel ve teknolojik gelişmeler ışığında alt yapı/analiz desteği sunulması ve ülke kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi misyon edinilmiştir.