merkez danışma kurulu

Prof. Dr. Asım KADIOĞLU

KTÜ Fen Bil. Enst. Müdürü

Prof. Dr. Hakan ERSOY

KTÜ BAP Koordinatörü

Prof. Dr. Oktay YILDIZ

KTÜ TTM Müdürü
 

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU

KTÜ Kariyer Geliştirme UYGAR Müdürü

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK

KTÜ Müh. Fak. Dekanı

Prof. Dr. Ersan KALAY

KTÜ Sağlık Bil. Enst. Müdürü
 

Prof. Dr. İsmail KAYA

KTÜ Müh. Fak. Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Birdoğan BAKİ

KTÜ İİBF Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU

KTÜ Müh. Fak. Öğr. Üyesi
 

Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ

KTÜ Sürmene Deniz Bil. Fak. Öğr. Üyesi