indüktif eşleşmiş plazma-optik emisyon spektrometresi (ICP-OES) laboratuvarı

SPECTRO GENESIS ICP-OES

SPECTRO GENESIS marka Indüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi, elektromanyetik indüksiyonla 6.000 K sıcaklığa ulaştırılan argon plazması içerisine, sisleştirilip taşınan numunenin uyarılmasıyla ve uyarılan elementlerin yaydıkları karakteristik dalga boylarına göre belirlenmesini içeren bir analitik tekniktir.  Plazma, elektromanyetik olarak argon gazının indüksiyon sarımlarında bir radyo frekans (RF) jeneratörü ile uyarılmasıyla oluşturulur. ICP-OES cihazı düşük konsantrasyon içeren numunelerin hassas ölçümleri için uygundur. Bu cihazile 1 ppb>sıvı numune*> 100 ppm aralığında, ön işlemden geçirilmiş, kayaç, toprak, su, tıbbi ve organik maddeler, tarım ve sanayi ürünleri v.b. gibi pek çok alandaki numunelerin çoklu element analizi yapılabilmektedir. Çoklu element analizleri hazır standartlar üzerinden uygun aralıklarda (ppb-ppm) hazırlanmış kalibrasyon eğrileri oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Örnek aralıklar:

A) 1 ppb>sıvı numune*> 500 ppb                   B) 1 ppb>sıvı numune*>1000ppb                  C) 1 ppb>sıvı numune*> 5000 ppb

D) 1 ppm>sıvı numune*)> 5 ppm                    E) 1 ppm>sıvı numune*> 10 ppm                   F) 1 ppm>sıvı numune*> 50 ppm

G) 1 ppm>sıvı numune*> 100 ppm               H) 100 ppm üzerindeki konsantrasyonlar için ICP MS kullanılması daha uygundur.

*(%2 HCl, ya da %2 HNO3 kör içeren )

İletişim

Birim Sorumluları

     Dahili Numara

       E-mail Adresi

Öğr. Gör. Süleyman BALCI

     7045

       balci@ktu.edu.tr