analiz ücretleri

2024 YILI ANALİZ ÜCRETLERİMİZ GÜNCELLENMİŞTİR.

       
  • KTÜ MERLAB, önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir. 
  • Belirtilen analiz bedellerine KDV dahil değildir.  
  • Aşağıda belirtilen analizler dışındaki analizler veya çok sayıda analiz taleplerinde, fiyat teklifi almak için lütfen KTÜ-MERLAB ile iletişime geçiniz (Tel: (0462) 377 70 02 / E-posta: merlab@ktu.edu.tr)

Ödeme Bilgileri

   

Banka Şubesi: T.C. ZİRAAT BANKASI- KTÜ ŞUBESİ

Hesap Adı:       KTÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

IBAN:              TR830001001225118251445010,  Hesap No: 11825144/5010

NOT:                Ücret yatırılırken açıklama kısmına;
                          "Merkezi Araştırma Laboratuvarı …………… Analiz Ücreti” açıklaması yazılmalıdır*.

*..............kısmına analiz yaptırdığınız laboratuvar kısaltmasını (XRD), (SEM), (NMR) gibi yazınız.

 

Cihaz /

Yöntem Adı 

Hizmet Tanımı 

Analiz Bedeli

NMR

Analiz İstek Formu

Nükleer Manyetik 

Rezonans

(NMR)

1H-NMR 

80 TL

D2O Değişim 

80 TL

13C-NMR, APT, DEPT (4 saate kadar)  

120 TL

13C-NMR, APT, DEPT (4-12 saat arası)  

150 TL

15N-NMR  ve  31P-NMR

150 TL

COSY, NOESY

160 TL

HMBC, HMQC, HSQC

200 TL

 

Cihaz /

Yöntem Adı 

Hizmet Tanımı 

Analiz Bedeli

XRD

Analiz İstek Formu

X-Işını Kırınımı

(XRD)

Numune hazırlama

60 TLA

XRD çekim (Toz/bulk numune) (1/2 saate kadar)

100 TL

XRD çekim (Toz/bulk numune) (1 saate kadar)

150 TL

XRD çekim (Toz/bulk numune)

(İlave her saat/numune için)

100 TL

XRD çekimi + mineralojik analiz

300 TLB

Kantitatif Analiz (Rietveld analizi) (yazılı rapor) 

750 TLC

A : Agat ile öğütme, geometriye uygun olmayan numuneyi küçülterek çekim bölmesine yerleştirme işlemi içindir.

Harici numune hazırlama hizmeti sunulamamaktadır.

B : 1/2 saate kadar olan numune çekimleri için geçerlidir. 1/2 saati aşan çekimler için ilave saat ücreti uygulanır.

C: Analiz bedeli numune başınadır.

 

Cihaz /

Yöntem Adı 

Hizmet Tanımı 

Analiz Bedeli

SEM

Analiz İstek Formu

Taramalı Elektron Mikroskobu

(SEM)

Numune hazırlama 
(7 numuneye kadar ve 1 cm2/numune yüzey alanı için)

100 TLA

Numune kaplama

(7 numuneye kadar ve  1 cm2/numune yüzey alanı için)

150 TLB

Morfolojik görüntüleme (1 saat)

250 TLC

EDS (nokta, çizgi, haritalama)  (1 saat)

250 TLC

Yazılı analiz raporu (Ayrıca)(Saat başına)

500 TL

A : Öğütme, kırma, kurutma gibi hizmetler sunulmamaktadır. Numuneler analize hazır gönderilmelidir. Karbon disk ya da bant ile stub üzerine yerleştirme, gerektiğinde iletkenlik için kontakt atma işlemidir.

B: Yüzey iletkenliği Au püskürtme kaplama yöntemiyle yapılmaktadır.

C: Analiz fiyatları en fazla 1 saatlik süre içinde kalmak koşuluyla ölçüm ayarları ile yapılacak görüntüleme ve analizler için geçerlidir.

 

Cihaz /

Yöntem Adı 

 Hizmet Tanımı 

Analiz Bedeli

AAS

Analiz İstek Formu

Atomik Absorpsiyon Spektrometri

(AAS) ile

Element Analizi

1-5 element (element başına)

100 TLA

6-10 element (element başına)

80 TLA

11-20 element (element başına)

60 TLA

>20 element (element başına)

50 TLA

1 element (numune başına)

200 TLA

A : Katı numunelerde yapılacak analizlerde çözme için fiyata numune başına 200 TL ilave edilir.

 

Cihaz / Yöntem Adı 

 Hizmet Tanımı 

Analiz Bedeli

ICP-OES

Analiz İstek Formu

İndüktif Eşleşmiş Plazma- Optik Emisyon Spektrometri (ICP-OES) ile

Element Analizi

1-5 element (element başına)

60 TLA

6-10 element (element başına)

50 TLA

11-20 element (element başına)

40 TLA

>20 element (element başına)

30 TLA

1 element (numune başına)

200 TLA

A : Katı numunelerde yapılacak analizlerde çözme için fiyata numune başına 200 TL ilave edilir.