birim kalite komisyonu temsilcileri

Birim Kalite Komisyonu Temsilcileri
(Birim Kalite Komisyonu Başkanları)
Enstitüler
1 Adli Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Erdal ÖZER
2 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Prof. Dr. Ahmet Cemal DİNÇER
3 Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Tayfun DEDE
4 Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Doç. Dr. İsmail KÖSE
5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Ersan KALAY
6 Sosyal Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS
Fakülteler
1 Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Davut ÇELİK
2 Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN
3 Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Badegül Can EMİR
4 Fen Fakültesi Prof. Dr. Bahadır Özgür GÜLER
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Abdullah UZUN
6 Mimarlık Fakültesi Doç. Dr. Erkan AYDINTAN
7 Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Temel VAROL
8 Of Teknoloji Fakültesi Prof. Dr. İrfan ACAR
9 Orman Fakültesi Prof. Dr. Ali TEMİZ
10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Neslihan SARUHAN GÜLER
11 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Sercan EROL
12 Tıp Fakültesi Prof. Dr. Turan SET
Meslek Yüksekokullar
1 Araklı Ali Cevat Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çebi BAL
2 Arsin Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Uğur ARAS
3 Maçka Yüksekokulu  Prof. Dr. Volkan Numan BULUT
4 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN
5 Sürmene Abdullah Kanca Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ömür TURHAL
6 Trabzon Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Ercüment YILMAZ
Yükseokul
1 Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Murat ÖZTÜRK
Daire Başkanlıkları
1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Mustafa AYYILDIZ
2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İsmail KÜÇÜK
3 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ayşe BIYIK
4 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hasan GÜLBAL
5 Personel Daire Başkanlığı Göksel SALİH
6 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ömer SALİMOĞLU
7 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İsmail ÇOM
8 Yapı İşleri Daire Başkanlığı Yasin ÖZTEL
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
1 Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. H. Ebru ÇOLAK
2 Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. Mustafa ASLAN
3 Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. S. Banu İKİZLER
4 Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. Arzu FIRAT ERSOY
5 Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Oktay YILDIZ
6 İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU
7 Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU
8 Stratejik Araştırma Merkezi Doç. Dr. Abdullah UZUN
9 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. Muhammet BERİGEL
10 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Yavuz KABLAN
11 Prof. Dr. Sadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi -
12 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi -
13 Manyetik Malzemeler Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi -
14 Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi -
15 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi -
16 Fındık-Çay Uygulama ve Araştırma Merkezi -
17 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi -
Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Ercan KÖSE
BAP Koordinasyon Birimi
Prof. Dr. Hakan ERSOY