KTÜ kalite ödülleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin çalışmalarında göstermiş oldukları üstün başarı ve hizmetlerin değerlendirilmesi, performanslarının artırılması ve çalışmalarının desteklenmesi amacı ile 11.04.2014 tarih ve 257-11 sayılı Senato Kararı ile "Ödül Yönergesi" yürürlüğe koyulmuş ve ödüllendirmeye ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Kalite kültürünün yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılması ve kalite çalışmalarına destek veren personel ile birimlerin desteklenmesi amacıyla KTÜ Ödül Yönergesi'ne 08.02.2022 tarih ve 326 sayılı Senato kararı ile 3 farklı alt kategoriyi içerisinde barındıran "Kalite Ödülleri" kategorisi eklenmiştir.

2024 Yılı KTÜ Kalite Ödülü almaya hak kazanan akademik ve idari personelimizler ile akademik ve idari birimlerimiz aşağıda yer almaktadır.

KTÜ 2024 Yılı Kalite Ödülü

Akreditasyon/Belgelendirme Ödülü
(2023 yılı içerisinde, ulusal veya uluslararası kurumlardan (TÜRKAK, MÜDEK, FEDEK, MİAK, TSE ve benzeri) akredite olan veya belge alan birimlerin aldığı ödüldür.)

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü (MİAK)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü (HEPDAK)
Fen Bilimleri Enstitüsü (TSE)
İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRKAK)
Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİWA)
Kalite Ödülü
(2023 yılı içerisinde Birim İç Değerlendirme Raporları, saha ziyaretleri/birim mülakatları ve benzeri iç değerlendirme süreci sonrasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulu Dereceli Değerlendirme Anahtarı dikkate alınarak hesaplanan puanlarda birinci sırada yer alan birimlerin aldığı ödüldür.)
Tıp Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 
Kaliteye Katkı Ödülü
(2023 yılı içerisinde üniversite veya biriminin kalite çalışmalarına, kalite farkındalığına ve kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına performansı ile katkı veren akademik, idari personel ve öğrencinin aldığı ödüldür.)
Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK (Akademik Personel)
Öğr. Gör. Sinem ÇOL (Akademik Personel)
Sevim GÜMRÜKÇÜOĞLU (İdari Personel)
Eda HEKİMOĞLU (İdari Personel)

KTÜ 2023 Yılı Kalite Ödülü

Akreditasyon/Belgelendirme Ödülü
(2022 yılı içerisinde, ulusal veya uluslararası kurumlardan (TÜRKAK, MÜDEK, FEDEK, MİAK, TSE ve benzeri) akredite olan veya belge alan birimlerin aldığı ödüldür.)

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
 
Kalite Ödülü
(2022 yılı içerisinde Birim İç Değerlendirme Raporları, saha ziyaretleri/birim mülakatları ve benzeri iç değerlendirme süreci sonrasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulu Dereceli Değerlendirme Anahtarı dikkate alınarak hesaplanan puanlarda birinci sırada yer alan birimlerin aldığı ödüldür.)
Tıp Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Arsin Meslek Yüksekokulu
İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR)
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 
Kaliteye Katkı Ödülü
(2022 yılı içerisinde üniversite veya biriminin kalite çalışmalarına, kalite farkındalığına ve kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına performansı ile katkı veren akademik, idari personel ve öğrencinin aldığı ödüldür.)
Prof. Dr. İsmail AYDIN (Akademik Personel)
Murat KÖSE (İdari Personel)
Rukiye KARAMAN ARZ (İdari Personel)
Zafer BEKDAŞ (İdari Personel)

KTÜ 2022 Yılı Kalite Ödülü
Akreditasyon/Belgelendirme Ödülü
(2021 yılı içerisinde, ulusal veya uluslararası kurumlardan (TÜRKAK, MÜDEK, FEDEK, MİAK, TSE ve benzeri) akredite olan veya belge alan birimlerin aldığı ödüldür.)
Mühendislik Fakültesi - Maden Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi - Harita Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi - Jeofizik Mühendisliği Böümü
Mühendislik Fakültesi - Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü
Orman Fakültesi - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Fen Fakültesi - Matematik Bölümü
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Kalite Ödülü
(2021 yılı içerisinde Birim İç Değerlendirme Raporları, saha ziyaretleri/birim mülakatları ve benzeri iç değerlendirme süreci sonrasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulu Dereceli Değerlendirme Anahtarı dikkate alınarak hesaplanan puanlarda birinci sırada yer alan birimlerin aldığı ödüldür.)
Tıp Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Arsin Meslek Yüksekokulu
İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 
Kaliteye Katkı Ödülü
(2021 yılı içerisinde üniversite veya biriminin kalite çalışmalarına, kalite farkındalığına ve kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına performansı ile katkı veren akademik, idari personel ve öğrencinin aldığı ödüldür.)
Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ (Akademik Personel)
Öğr. Gör. Dr. Zafer YAVUZ (Akademik Personel)
Öğr. Gör. Yakup HEYAL (Akademik Personel)
Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK (İdari Personel)
İsmail Hakkı DERELİ (Öğrenci)

 

KTÜ 2022 Yılı Kalite Ödülleri