Kurumsal Değerler

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık
Kurumsal aidiyet
Liyakat
Saydamlık ve katılımcılık
Kalite
Bilgi toplumuna önderlik
Toplumsal sorunlara duyarlılık