toplantı sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler

KTÜ Danışma Kurulu Toplantılarında dış paydaşlarımızdan gelen görüş, öneri ve talepler doğrultusunda;
 

  • İkinci öğretimler tamamen kapatılmıştır.
  • Öğrenci kontenjanlarının düşürülmesi ve kadromuza katılan yeni öğretim üyeleri ile birlikte bir öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı 53,54'ten 2020 yıl sonu itibariyle 31,38'e düşürülmüştür.
  • Toplumsal katkı kapsamında; yerel yönetimlerimizden gelen teknik danışmanlık ve tezsiz yüksek lisans eğitim talepleri için iş birliği gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tezsiz yüksek lisans programında dört (4) dönem mezun verilmiştir. Öte yandan dış paydaşlarımızın talepleri doğrultusunda Ar-Ge Projeleri ve sosyal sorumluluk projeleri başlatılmıştır.
  • Düzenli olarak basın bilgilendirme toplantıları yapılmaya başlanmıştır.
  • Öğrencilerimizin İngilizce dil eğitimleri için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yeni bir programa geçilmiştir.
  • Anket Yönetim Sistemi yazılımı tamamlandı ve uygulamaya başlandı.