aday öğrenci

Genel Bilgi

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı 2003 yılında Prof. Dr. Fazlı ARSLAN başkanlığında kurulmuş olup, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Malzeme Bilimi, Metalurji, Seramik Malzemeler, Kompozit Malzemeler ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere beş anabilim dalı çatısı altında eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerine başlayan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı hem eğitim-öğretim hem de araştırma geliştirme altyapısını sürekli olarak geliştirme çabası içersinde olmuştur.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine oldukça kısıtlı bir akademisyen kadrosu ile başlayan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı süreç içersinde önemli aşamalar kaydederek mevcut durumda farklı disiplinlerde eğitim almış öğretim üyelerinin (Metalurji ve Malzeme, Makine, İmalat, Fizik ve Kimya) bir araya gelerek ortak projeler oluşturabildiği, öğrencilere farklı bakış açısı ve hedeflerin kazandırabildiği bir akademik kadroya ulaşmıştır. Ayrıca, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı kuruluş aşamasında optik mikroskoplar, metalografi ve mekanik deney cihazları gibi oldukça az sayıda deney ve araştırma cihazına sahipken mevcut durumda optik mikroskoplar, triboloji test cihazları, partikül boyutu ölçüm cihazı, mekanik test cihazları (çekme-makrosertlik-mikrosertlik), sinterleme ve Isıl işlem üniteleri, toz yoğunlaştırma presleri (soğuk ve sıcak yoğunlaştırma), yüksek enerjili öğütücüler ve termal analiz cihazlarını kapsayan oldukça geniş bir araştırma cihaz altyapısına ulaşmıştır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarını 2009-2010 öğretim yılında vermiş olup bu tarihten itibaren mezunlarımız sanayi kuruluşlarında Metalurji ve Malzeme Mühendisi olarak çalışmaya başlamışladır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde 6 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 11 Araştırma Görevlisi ve 3 Teknisyen görev yapmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı kuruluşundan itibaren sürekli olarak gelişme göstermekte olup hem eğitim-öğretim hem de akademik altyapısını sürekli olarak geliştirmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı, araştırma-geliştirme ve akademik kadro altyapısını geliştirmenin yanında lisans eğitim kalitesini artırmak için de önemli adımlar atmıştır. Öğrencilerimiz TÜBİTAK Lisans projelerine başvuru konusunda teşvik edilmiş ve öğretim elemanlarımız tarafından gerekli katkılar yapılarak çok sayıda proje kabulü alınmış ve yürütülmüştür. Ayrıca öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonraki gerek iş gerekse akademik hayata hızlı bir şekilde ayak uydurabilmeleri ve Ar-Ge projesi geliştirme-yürütme becerilerini arttırmak amacıyla öğretim üyelerinin yürüttüğü TÜBİTAK destekli araştırma projelerine lisans öğrencilerinin başvurusu ve katılımı sağlanmıştır. Girişimcilik, Bilimsel Proje Yazma Usul ve Esasları ve İş Sağlığı ve Güvenliği gibi derslerin müfredata eklenmesiyle öğrencilerimizin mühendis olarak ihtiyaç duyacakları diğer alanlarda da bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Ayrıca 3. ve 4. sınıflardaki seçmeli ders sayıları artırılarak öğrencilerimizin istedikleri alanda kendilerini yetiştirmeleri için ders programında güncellemeler yapılmıştır.

Eğitim Öğretim

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, mühendislik malzemeleri hakkında bilgi üretimi ve uygulaması ile ilgilenir. Ekstraksiyon ve rafine etme işlemleri, malzemelerin sentezi ve işlenmesi, katıların iç yapısını etkileyen faktörler, malzemelerin yapısını ve özelliklerini değiştirme yöntemleri ve hizmette malzeme davranışını etkileyen faktörler gibi konuları içerir. Malzemelerdeki yenilikler genellikle tasarımda iyileştirmelere veya bazen de yepyeni ürünlerin ortaya çıkmasına yol açtığından, diğer tüm mühendislik alanlarında malzemeler çok önemlidir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ya da organik kökenli doğal veya yapay hammaddelerden başlayarak metal, seramik, polimer ve kompozit esaslı mühendislik malzemelerinin nano boyuttan başlayarak makro boyutlara kadar tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve kazanmış oldukları özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır.

Lisans eğitimi, tüm bu malzeme sınıfları için temel ilkeleri vurgulayan bir program içerir. İlk yıllarda temel fizik, kimya, matematik bilgilerini kazandıran lisans eğitimi, ilerleyen yıllarda yerini Metalurji ve Malzeme Mühendisi olmak için gerekli kazanımları sağlayan ve mühendis adayının kariyer hedefini belirlemesine yardımcı olan eğitimleri içermektedir. Verilen eğitimler sonucunda Metalurji ve Malzeme Mühendisleri metal, seramik, polimer, yarı iletken, kaplama, savunma, makine imalat, otomotiv ve otomotiv yan, uçak ve gemi imalat, metal şekillendirme ve işleme sanayisi, elektrik-elektronik malzeme üretimi, kaynak malzemeleri üretimi, manyetik malzeme üretimi, biyomedikal malzeme üretimi, kalite kontrol ve gözetim şirketleri, tahribatsız muayene gibi birçok alanda kariyerini ilerletmekte imkânı bulmaktadır.

Program Eğitim Amaçları

KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri beklenen kariyer hedefleri şunlardır:

 • Kamu kurumlarında ve sanayi kuruluşlarında döküm, seramik, kompozit, plastik şekil verme, ısıl işlem, talaşlı işlem, kaynak, malzeme muayenesi, kaplama ve kalite kontrol alanlarında Mühendis, Araştırmacı ve Yönetici olarak çalışmak;
 • İmalat, savunma, sağlık, enerji ve ulaşım gibi öncelikli alanlarda metalurji ve malzeme ile ilgili sistemlerin tasarımı, işletilmesi, iyileştirilmesi ve yeni ürün geliştirilmesi ile ilgili sorumluluklar almak;
 • Alanında lisansüstü eğitimi ve akademik kariyer yapmaktır.

KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün Özgörevi;

“Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında ileri eğitim-öğretim ve araştırma tekniklerini kullanarak toplumsal gereksinimler ve beklentiler doğrultusunda toplumun teknolojik ve sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmeyi hedefleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, yenilikçi, araştırmacı, meslek etiğine bağlı, insani değerlere saygılı, sorumluluk sahibi, temel bilimleri özümsemiş, analitik düşünebilen, problemleri tanımlayıp mühendislik çözümleri geliştirebilen Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmek ve ürettiği bilgi ve teknoloji ile bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamak.”

 

KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün Özgörüsü;

“Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki projelerde görev alabilecek Metalurji ve Malzeme Mühendislerini yetiştiren, ulusal ve uluslararası proje çalışmaları yürüterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı yapan, bilimsel araştırmalar sonucunda yeni teknolojik malzemeler geliştiren ve uluslararası seviyede akredite olmuş bir bölüm olmaktır.”

Bu bağlamda erişilmesi amaçlanan program çıktılarına ulaşmak için tıklayınız...

Laboratuvar ve Uygulama

 

1. Isıl İşlem Laboratuvarı

 

​​​​​​

 

MSE (özel üretim)

Bazı Teknik Özellikleri

-Zaman ayarlı sıcaklı ve basınç uygulama

-Vakum / özel atmosferli ortam oluşturma

-otomatik ve manuel basınç uygulama

     

 

 

 

 

Bazı Teknik Özellikleri

-Charpy numunesi testi

-Izod Numunesi testi

-Parça sekmesine karşı koruyucu bariyer

 

Nüve (dry heat) sterilizer FN120

Bazı Teknik Özellikleri

-Zaman ayarlı kullanım

-Havalandırma penceresi

- 5-250 oC çalışma aralığı

 

Protherm

Bazı Teknik Özellikleri

- 1300 oC Çalışma sıcaklığı

- Zaman ayarlı

 

Protherm

 

Bazı Teknik Özellikleri

- 1300 oC Çalışma sıcaklığı

- Zaman ayarlı

-Programlanabilir

 

2. Alaşım Geliştirme Laboratuvarı

 

·         Öğütücü istasyon sayısı: 2adet

·         Değirmen Hacmi: 80 ml

·         3-Öğütme Hızı: 100-1100 dv/dak

 

·         4-Malzeme Bileşenleri : Sünek-Sünek, Sünek-Gevrek, Gevrek-Gevrek

 

·         1-125 ml hacminde iki adet öğütücü pota

·         2-800dev/dk maksimum hıza sahip

·         3-Farklı metal ve alaşımlar için programlanabilir öğütme/alaşımlama prosesi

·         4-Programlanan sürelerde ters yönde dönebilme özelliği(Reverse)

 

·         5-Elektirik kesintileri veya arıza durumunda kaldığı yerden devam edebilme

 

·         1-250 ml hacminde öğütücü pota

·         2-800dev/dk maksimum hıza sahip

·         3-Farklı metal ve alaşımlar için programlanabilir öğütme/alaşımlama prosesi

·         4-Programlanan sürelerde ters yönde dönebilme özelliği(Reverse)

 

·         5-Elektirik kesintileri veya arıza durumunda kaldığı yerden devam edebilme

 

·         Malzeme: Paslanmaz çelik

·         Sıvı sıcaklığı: Ayarlanabilir

·         Yüksek kapasiteli piezoelektrik kristallerden yapılmış ultrasonik enerji dönüştürücüleri mevcuttur.

 

·         Zaman: Ayarlanabilir

 

·         İşlem: Sinterleme, Pişirme, Bağlayıcı giderme

·         Hazne Çapı: 50 mm, Hazne Uzunluğu: 75mm

·         3-Çalışma Süresi ve Sıcaklık: Ayarlanabilir

 

·         4-Çalışma Atmosferi: Argon

 

·         1-Her türlü metal ve alaşım tozlarının boyut analizi yapılabilir

·         2-d10, d50 ve d90 değerleri elde edilebilir.

·         3-Su, alkol veya numuneye uygun diğer solüsyonlar kullanılarak ölçüm yapılabilir.

·         4-50nm’ye kadar boyut ölçümü yapılabilir.

 

·         5-Elde edilen sonuçlar çıktı olarak verilebilir.

 

·         İşlem: Zımparalama ve Parlatma

·         Kuvvet, Süre, Yük dağılım, Dönüş yönü: Ayarlanabilir

·         3-Numune âdeti: 4

 

·         4-Dönme hızı: 50-550dv/dk

     Toz veya bulk numunelerin nem miktarının ölçümünü sağlar.

·         Sayısal olarak numunedeki nem miktarını verir.

·         İşlem süresi ve kurutma sıcaklığı ayarlanabilir.

 

·         Motor Frenlemeli

·         Aynı anda 2 farklı kontak devresi test edebilme imkanı

·         3-Kontaktör yerine röle test etme imkanı

 

·         Ayarlanabilir çevrim sayısı 

 

·         1-1/1000 hassasiyette ölçüm yapabilmektedir.

 

·         1-Elektrik motor fırçalarının elektriksel iletkenliği ve aşınma özelliklerinin incelenmesinde kullanılır.

·         2-Aynı anda 4 farklı numuneye kadar ölçüm yapılabilir.

 

·         3-Elde edilen veriler çıktı olarak alınabilir.

 

·         Elek boyutları: 45µm-63µm-90µm-125µm

·         Titreşim şiddeti ve süre: Ayarlanabilir

·         Gürültü düzeyi: Düşük

 

·         Elek sayısı: Arttırılabilir

 

·         Malzeme: Paslanmaz çelik

·         Kabin aydınlatma: Floresan lamba

·         Gürültü düzeyi: Düşük

·         Çeker ocak altı dolap mevcut

 

 

 

·         Pin-on ve Ball-on olmak üzere iki farklı deney sistematiği uygulanabilir.

·         Farklı yükler ve farklı aşınma süresi/kayma mesafeleri test edilebilir.

·         Yağlı veya kuru sürtünme deneyleri yapılabilir.

 

·         Aşınma miktarı, sürtünme katsayısı ve sürtünme kuvvetleri elde edilebilir.

 

·         İşlem: Sinterleme, Pişirme, Bağlayıcı giderme

·         Hazne Çapı: 100 mm, Hazne Yüksekliği: 20cm

·         Çalışma Süresi ve Sıcaklık: Kademeli ve tek aşamalı işleme olanak sağlar.

 

·         Çalışma Atmosferi: Koruyucu gaz atmosferi veya hava

 

3. Toz Metalurjisi Laboratuvarı

 

Bazı Teknik Özellikler

- Atomizasyon odası 4 Adet hidrolik piston silindir mekanizması ile yukarı aşağı hareket edebilir.

- Atomizasyon odası çapı 2500 mm olup 2100 mm yüksekliğe sahiptir.

- Ergitme işleminin yapılabilmesi için 50 KW gücünde yüksek frekanslı indüksiyon sistemine sahiptir.

- AISI 304 paslanmaz çelik sacdan imal edilmiştir.

 

Bazı Teknik Özellikler

- Standart çekme deneyinin yapılması için kullanılır.

- Basma ve eğme deneyleri yapılabilir

- 20 ton kapasitelidir.

- İki farklı çeneye sahiptir.

 

 

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Tozların soğuk kalıpda preslenmesi için kullanılır.

- Tek eksenli basınç uygulanabilir.olup 120 ton’a kadar basınç uygulayabilir.

-  Maksimum 120 ton’a kadar çıkılabilir.

 

-  Değiştirilebilir kalıp kullanılır.

 

Bazı Teknik Özellikler

-        15 ton kapasitelidir.

-        Hidrolik sisteme sahiptir.

-        Basınç kontrolü kol yardımıyla yapılır.

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Tozları sıkıştırmak için uygulanan basınç maksimum 40 Ton olabilir.

- Dijital ekranlı PLC kontrol sistemine sahiptir.

- Basınç ile alt ve üst zımba mesafeleri dijital ekrandan ayarlanabilir.

- Uygulanan basınç çift tesirlidir.

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Presleme öncesi tozların homojenliği sağlanır.

- Toz karıştırma kavanoz hacmi değiştirilebilir. 

- Karıştırma hareketi üç yönde hareket edebilir.

 

- Kapak kaldırıldığında güvenlik için cihaz otomatik olarak durur.

 

4. Üretim Metalurjisi Laboratuvarı

 

 

Modüler yapıdaki STA PT1600  Linseis’ın üretmiş olduğu en son termobalance cihazıdır. Sistem birbirinden bağımsız olarak TG ve DSC’nin en yüksek çözünürlükte yüksek vakum kabiliyeti ve TG akım dengesinin birleşmesini bir arada sunuyor. Sistemin fırınları isteğe bağlı olarak farklı ölçüm sistemleri ve numune penleri ile birlikte    (25°C den 2400°C) ye kadar değiştirilebiliyor. Birçok garantili opsiyonel aksesuar ile birlikte bütün uygulamalar için mükemmel ayarlamalar yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER (Nüve NF400)

Maksimum Hız (rpm)

4. 100

Maksimum RCF

2.819 xg

Maksimum Kapasite

Açılır : 4x100 ml, Açılı : 16x15 ml

Kontrol Sistemi

Programlanabilir Mikroişlemcili Kontrol Sistemi

Hız Ayar Aralığı

1.000 – 4.100 rpm

Hız Ayar Kademesi

10 rpm

Hız Ayar Doğruluğu

±20 rpm

Zamanlayıcı Ayar Aralığı

1 – 99 Dakika + Süresiz Çalışma

Zamanlayıcı Ayar Kademesi

1 dakika

Hızlanma / Frenleme Kademesi

5 / 5

Motor

Bakım gerektirmeyen, indüksiyon motor

Güç Değerleri

230 V, 50 Hz

Maksimum Güç

450 W

Dış Ölçüler (ExDxY) mm

380x465x335 mm

Paket Ölçüleri (ExDxY) mm

440x525x420 mm

Net / Paketli Ağırlık, kg

20/25

 

 

Teknik Özellik Adı

Teknik Özellik

Model

TRS-2/2

Kondanser Sıcaklığı

-55 °C

Buz Tutma Kapasitesi

2 kg/24 Saat

Kondanser Hacmi

5,8 lt.

Raf Çapı

220 mm

Raf Alanı

0.38 m²

Vakum Pompası Kapasitesi

5.4 m³

Cihaz Ölçüleri (YxGxD)

320x400x700 mm

 

Kapasite 220g

Kalibrasyon Tam otomatik ısı duyarlı

Hassasiyet 0,0001g

 


EV 018

 

Sıcaklık Ayar Aralığı

70 ºC / 200 ºC

Sıcaklık Sensörü

Fe-Const

Kontrol Sistemi

Programlanabilir PID Mikropresesör

Sıcaklık Ayar ve Gösterge Hassasiyeti

± 1 ºC

Zamanlayıcı

1 dk. - 100 saat+süresiz çalışma

Kullanılır Hacim

15 litre

Raf Sayısı (standart/maksimum) Ad.

2/3 adet

Manometre Skalası

-1/+1 bar

Manometre Okuma Hassasiyet

0.05 bar

Kurulu Güç

950 W

Güç Değerleri

230 V,50 Hz.

İç Yüzey Yapısı

Paslanmaz çelik

Dış Yüzey Yapısı

Elektro-statik toz boyalı çelik sac

İç Ölçüler (ExDxY) mm

300x250x200

Dış Ölçüler (ExDxY) mm

510x440x530

Paket Ölçüleri (ExDxY) mm

570x520x610

Net / Paketli Ağırlık (kg.)

37/40

 

Pulverisette 6 Tek Hazneli  Bilyeli  Değirmen

Çalışma Prensibi

Darbe / Çarpışma Kuvveti

Kullanıldığı Materyal Tipi

Sert, orta-sert, yumuşak, kırılgan, nemli

Öğütme Hazne Sayısı

1

Öğütme Hazne Hacmi

80, 250, 500 ml.

Öğütme Bilye Boyutu

0,5 – 40 mm

Maksimum Besleme Boyutu

10 mm..

Minimum Örnek Miktarı

10 ml.

Maksimum Örnek Miktarı

900 ml.

İnilen Son Boyut

< 1 µm

Öğütme Tipi 

Islak / Kuru

Gaz basıncı ve sıcaklık ölçümü

+

Hız

100 – 650 rpm

Öğütme Haznesi ve Bilye Materyali

Agat, Silikon Nitrit, Zirkonyum Oksit, Paslanmaz Çelik, Isıl Çelik, Tungsten Karbür

 

5. Metalografi Laboratuvarı

 

Leica

Bazı Teknik Özellikler

-Objektif rotable 1x,2x    / 1x,3x     /2x,4x

-Toplam Büyütme: 10X – 20x     / 20x - 40x    / 10x  -  30x-

-Oküler: WF  10X, (20 mm çap)

-Oküler Göz Açıklığı : 55 - 75 mm

-Ayarlanabilir Alttan Aydınlatma: 12V/20Watt

-Ayarlanabilir Üstten Aydınlatma : 12V/20 Watt

-Makro ayar düğmesi.

-Alttan ve Üsten Aydınlatma sistemi

-Çalışma Mesafesi : 110 mm - 102 mm - 90 mm

 

 

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Malzeme: Paslanmaz çelik

- Kabin aydınlatma: Floresan lamba

-Gürültü düzeyi: Düşük

 

-Çeker ocak altı dolap mevcut

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Zımpara sayısı: 4 adet

- Sıralama: 220-400-600-1000

- Temizleme sıvısı: Su

 

- Malzeme: Paslanmaz çelik

 

Bazı Teknik Özellikler

-        Pota kapasitesi : 400 gr

-        Max. Sıcaklık : 1250 0C

-        Güç : 0,7 kW

-        Elektrik özellikleri : 230V / 50 Hz

-        Dış ölçüler : 270 x 275 x 410 mm

 

Bazı Teknik Özellikler

-        Damıtma Su Kapasitesi   : 3 litre / saat

-        Soğutma Suyu Sarfiyatı (max.) : 30 litre / saat

-        Soğutma Suyu Çıkış Isısı : 50 °C

-        Isıtıcı Cinsi           : Paslanmaz çelik gövdeli tüp rezistans

-        Emniyet Cistemi  : Termostat ve elektrotlu su seviye kontrolü

-        Dış Gövde Malzemesi : Fırın boyalı aluminyum

-        İç Gövde Malzemesi : Paslanmaz çelik

-        Bağlantı Malzemeleri : PVC ve silikon hortum

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Cihaz Ebatları: 450 X 570 X 640 mm

- Isıtıcı Sistem Kapasitesi: 1250 Watt

 

- Maks. Hidrolik Sistem Basıncı: 250 Bar

 

Bazı Teknik Özellikler

-        Model: PL1         

-        Tip : Hafif yük

-        Taban ölçüsü : 200 x 315 mm

-        Destek tüpü : 16 x 700 od x l, mm

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Cihaz Ebatları: 670x750x680mm

- Kesici Disk Dönme Hızı: 2840 dev/dak

- Kesici disk ebatı: 90 mm (çap) 

 

 

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Zımparalama istasyon sayısı: 2adet

- Cihaz Ebatları: 700x630x400mm

- Disk Dönme Hızı: 100-500dv/dak (Ayarlanabilir)

 

- Cihaza cuhalı disk yerleştirlerek parlatma işlemi yapılabilir.

 

6. Mekanik Deneyler Laboratuvarı

 

 

  • Çalışma atmosferi, Hava, Azot, Argon
  • 1600 oC sıcaklığa kadar çıkabilme
  • Çalışma süresi ayarlayabilme
  • Seramik hazne
  Pişirme, sinterleme, ısıl işlem ve bağlayıcı giderme gibi çeşitli yüksek sıcaklık işlemleri için kullanılabilmektedir.  

 

 • Çalışma atmosferi, Hava, Azot, Argon
 • 1500oC sıcaklığa kadar çıkabilme
 • Çalışma süresi ayarlayabilme
 • Seramik hazne
 • Pişirme, sinterleme, ısıl işlem ve bağlayıcı giderme gibi çeşitli yüksek sıcaklık işlemleri için kullanılabilmektedir. 

 

·         Tozların boyutunun ve boyut dağılımın belirlenmesi için kullanılır.

·         (-25+1000 µm) aralıklarına sahip elek setine sahiptir.

·         Titreşim hızı ve süresi programlanabilir.

 

·         SAE J661 ve IS2742 standartlarına göre sürtünme malzemesi test etmek için tasarlanmıştır.

·         -Ar-Ge ve Kalite kulanımı için ayarlanabilir simülasyon programı

·         -Hıza karşı yükleme sıcaklık ve aşınma çalışmaları için programlanabilir bilgisayar desteği.

 

·         -Çoklu raporlama üniteleri destekleyen yazılım

 

·         

·         Cihaz Ebatları: 670x750x680mm

·         Kesici Disk Dönme Hızı: 2840 dev/dak

·         Kesici disk ebatı: 90 mm (çap)

 

·         Motor: 2.2KW, AC, Trifaze, 380V

 

 • 25 cm çalışma aralığı
 • 1300 Co max. çalışma sıcaklığı
 • SiC vaffel
 • H ve N atmosferi
 • PLC kontrolü

 

·         Tozların soğuk kalıpda preslenmesi için kullanılır.

·         Tek eksenli basınç uygulanabilir olup 60 ton’a kadar basınç uygulayabilir.

·         Maksimum 60 ton’a kadar çıkılabilir.

 

·         Değiştirilebilir kalıp kullanılır.

 

 • Levha ve tel çekebilme
 • Hassa haddeleme oranı
 • Güvenli çalışma için uygun tasarım
 • Öne ve geriye doğru haddeleme yapabilme

 

 

 

 

 

MTS Criterion Model 45

Bazı Teknik Özellikleri

-Bilgisayar destekli (tam otomasyon)

-100 KN Kapasiteli

-Çekme Deneyi Modülü

-Basma Deneyi Modülü

-Eğme Deneyi Modülü

 

 

7. Kompozit Laboratuvarı

 

 

 

 

8. Mikro Analiz (Optik) Laboratuvarı

 

·         Toplam büyütme                         : 5X – 125X                        

·         Zoom aralığı                                : 0.4X – 16.5X

·         HDV tüp

 

·         CLS 50 soğuk ışık kaynağı

 

·         Büyütme                                       : 50X – 1000X                               

·         Aydınlatma                                    : 12V, 100 Watt

·         Oküler                                           : 10X/25

·         4 pozisyonlu reflektör disk                              

 Tüp 25+ V100/50/0

 

·            Test yükleri (kgf)                          : 0.01 - 0.025 - 0.05 – 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.5 - 1 - 2

·            Maksimum test yüksekliği           : 90mm

·            Yükün uygulanması                    : Otomatik

·            Makine ebatları                           : 420 x 250 x 490 mm

·            Ağırlık (net/brüt)                          : 37.5 kg (net)

·            Mikroskobun büyütmeleri            : 40X/0.65   ,   10X/0.25

·            Güç                                             : 230V / 50 Hz / 3A          

 

·            Minimum ölçme değeri               : 0.1µ

 

·             Objektif rotable                                  : 1X,2X   / 1X,3X   / 2X,4X                              

·             Toplam büyütme                                : 10X – 20X / 20X – 40x / 10X – 30X

·             Oküler                                                 : WF 10X (20 mm çap)

·             Oküler göz açıklığı                              : 55 – 75 mm

·             Ayarlanabilir alttan aydınlatma           : 12V/20 Watt

·             Ayarlanabilir üstten aydınlatma          : 12V/20 Watt

·             Makro ayar düğmesi 

 

·             Alttan ve üstten aydınlatma sistemi

 

9. Takım Tezgahları Laboratuvarı

 

·         Kesme uzunluğu                                : 106 cm

·         Çapraz kesim uzunluğu                      : 76,5x76,5 cm

·         Kesme yüksekliği                               : 35 cm

·         Gönye kalınlık kesimi             : 15 mm

·         Güç kaynağı                                      : 230V-50Hz

·         Devir sayısı                                        : 2790 dev/dak

·         Boyutlar                                             : 160x59x117 cm

 

·         Ağırlık                                               : 57,5 kg

 

·         Disk çapı                    : 355 mm

·         Ağırlık                        : 21 kg

·         Yüksüz hızı                : 3800 dev/dak

·         Güç                            : 2300 Watt

·         Açılı kesim yapma imkanı

·         Tepsi testere muhafazası

 

·         Numune sabitleme aparatı

 

·         Seri No                       : 446-2005

·         Ağırlık                        : 1,550 ton

·         Ortam Sıcaklığı          : 22±6 °C

·         Faz Sayısı/Frekans     : 3~50Hrz

·         Nominal Gerilim        : 38V

·         Kumanda Gerilimi     : 24V

·         Yardımcı Gerilim       : 120V

 

·         Bağlantı Gücü            : 8.4kW

 

·         Ana şalter açılır.

·         İş parçası uygun bir şekilde makineye bağlanır.

·         Kesme işlemi bittiğinde tezgah temizlenir.

 

·         Şalter kapatılır.

 

·         Güç kaynağı                           : 380 V

·         Giriş akımı                             : 15 A

·         Giriş gücü                              : 9.9 KVA

·         Yüksüz voltajı                        : 44 V 

·         Çıkış akım aralığı                   : 50-250 A

·         Tel çapı                                  : 0.8-1 mm

·         Ağırlık                                    : 35 kg

 

·         Boyutlar                                 : 860X420X730 mm

 

·         Metal parça kesim ve kaynak işlerinde kullanılır.

 

·         İş parçası tezgaha takılır.

 

·         Bükme işlemi yapılır.

 

·  Delme Gücü/Çelik (maks)      : 32 mm

·  Açıklık                                   : 225 mm

·  Ana mil devir sayısı               : 140-1.980 dev/dk

·  Pinol Yükselmesi                   : 125 mm

·  Motor Gücü                           : 1.1 kW

 

·         Güç girişi                                           : 400V ~ 50 Hz

·         Motor gücü                                        : 1,1 kW

·         Çelik delme kapasitesi                       : 32 mm

·         Masa-mil arası mesafe (max)             : 600 mm

·         Mil dönüş hızı                                    : 140-1980 rpm

 

·         Mil şeridi                                           : MK 4

 

·         ½ HP

·         6” x ¾ ” x ½” disk ölçüleri

·         2950 dev/dak

·         Taşlama

 

·         Fırçalama

 

 

 

·         Saç kesme kalınlığı (max)                  : 5 mm

·         Lama kesme kalınlığı (max)               : 50x6 mm

·         Çubuk kesme kalınlığı (max)             : Ø 12 mm

 

·         Ağırlık                                                : 30 kg

 

·         Şebeke Gerilimi                      : 220-380 V/2 ~ 50 60 Hz

·         Max.Primer Akım                  : 25 A

·         Max.Çıkış Gücü                     : 7 KVA

·         Kaynatma Kalınlığı                : 2 + 2 mm.

·         Kol Kalınlığı                           : 40 mm.

·         Kademe                                  : 5

·         Ağırlık                                    :145 Kg

 

·         Boyutlar (ExBxY)                 : 475 x 1035 x 1055 mm

 

10. Yüzey İşlemleri Laboratuvarı

 

 

 

Bazı Teknik Özellikler

-Malzeme: Paslanmaz çelik

-Kabin aydınlatma: Floresan lamba

-Gürültü düzeyi: Düşük

 

-İç kısmında 2 adet elektrik bağlantısı mevcut

 

 

Bazı Teknik Özellikler

-Çok düşük enerji tüketimi

-Ayarlanabilir termostat (-15 -25 0C aralığında)

-Analog termometre seçeneği

-Sağlam gövde yapısı

-Kolay ve esnek konumlandırma seçenekleri için 4 adet plastik ayak

-Dondurma kapasitesi: 11kg/24 saat

 

-Elektrik kesintisinde ürünleri koruma süresi: 48 saat

 

Bazı Teknik Özellikler

- Maksimum çıkış voltajı 31V

-DC Güç Kaynağı

- Giriş voltajı 104 - 127V AC (60Hz),  207 - 253V AC (50Hz)

 

- Maksimum çıkış akımı 5A

 

 

 

 

Bazı Teknik Özellikler

-3 sürgülü cama sahip rüzgâr koruması                                                                

-Cihazın ön kısmında su terazisi                                    

-Dâhili Kalibrasyonlu                                                    

-Dara Fonksiyonu                                                            

-210 g tartım kapasitesi                                             

-0.001 g tartım hassasiyeti                                               

 

Bazı Teknik Özellikler

-Cihazın ön kısmında su terazisi

-0.01 g tartım hassasiyeti

-Basit Sayım ve Yüzde Fonksiyonu

-Arka Işık (backlight), LCD Ekran

-Pil ile Çalışır (isteğe göre adaptör ile)

-Dara fonksiyonu

 

 

Bazı Teknik Özellikler

-Karıştırma miktarı (H2O) :    maksimum 10 l

-Hız aralığı :    100 – 1500 dev/dk

 

-Sıcaklık aralığı : 50 – 400° C

 

 

 

Bazı Teknik Özellikler

-Karıştırma miktarı (H2O) :    maksimum 10 l

-Hız aralığı :    100 – 1500 dev/dk

 

 

 

 

-Sıcaklık aralığı : 50 – 400° C

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Ekranı aydınlık ve berrak hale getiren beyaz aydınlatmalı likit kristal ekran

- Kullanıcıların kararlı okuma değerini dondurmasına yardımcı olabilecek otomatik / elle bitiş noktası

- Esnek bağımsız elektrot tutacağı

- Kullanıcı dostu yazılım

 

 

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Enerji ve sıcaklık ayar noktası kontrolü

- Dijital wattmetre

- Otomatik ayarlama (10 saatlik zamanlayıcı

- Değişken güç çıkış kontrolü

 

- Bağımsız Açık / Kapalı pulser

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Giriş Voltajı: 220V

- Çıkış Gücü: 25KW

-Otomatik ısıtma ve soğutma

- Soğutma suyu akış hızı 2L/dak.

 

 

 

 

Bazı Teknik Özellikler

- Yüksek sıcaklıklarda işlem (1100 0C’ye kadar)

- Vakum altında işlem

- Valfli vakum flanşı, vakum ölçer ve kuvartz tüp

- Hassas sıcaklık kontrol cihazı ile, ısıtma oranını, bekleme süresini ve soğutma oranını 30 segmente kadar programlayabilme

- Fırınlama numunesi, VSL ve CVD gibi çeşitli uygulamaları karşılamak için dikey ve yatay konumda ayarlanabilme

 

-Tavlama, difüzyon ve sinterleme örnekleri için çeşitli atmosferlerde mükemmel bir fırın

 

11. Sertlik Ölçüm Laboratuvarı

 

 

·         Zoom aralığı                                              : 0.7X – 4.5X                                  

·         Toplam büyütme                                        : 7X – 45X

·         Oküler                                                        : WF 10X

·         Oküler göz açıklığı                                     : 55 – 75 mm

·         Ayarlanabilir alttan aydınlatma                  : 12V/20 Watt

·         Ayarlanabilir üstten aydınlatma                 : 12V/20 Watt

·         Makro ayar düğmesi                                         

·         Alttan ve üstten aydınlatma sistemi

 

·        Çalışma mesafesi                                      : 95mm

 

·         Ön yük (kgf)                          : 3/10

·         Test yükleri (kgf)                   : 15, 30, 45, 60, 100, 150

·         Yük seçimi                             : Yük ayar düğmesi ile

·         Test metodu                           : Rockwell, Rockwell Superficial

·         Yükün uygulanması               : Hidrolik

·         Maksimum test yüksekliği     : 220 mm

·         Boğaz açıklığı                        : 145 mm

·         Makine boyutları                    : 720 x 520 x 280 mm

·         Ambalaj boyutları                  : 790 x 590 x 420 mm

 

·         Ağırlık (net/brüt)                    : 82 / 110 kg

 

 Test Yükleri (kgf)                 : 0.098N(10gf), 0.245N(25gf), 0.49N(50gf), 0.9807N(100gf),

 

                                        1.961N(200gf), 2.942N(300gf), 4.903N(500gf), 9.807N (1000gf)
Maks. Test Yüksekliği           : 65 mm
Yükün Uygulanması              : Otomatik yükleme
Makina Ebatları                     : 420 X 180 X 470 mm
Ağırlık (net/brüt)                    : 25 kg (net)
Mikroskop Büyütmeleri         : 400X ve 200X
Güç                                        : AC220V/50Hz
Minimum Ölçme Değeri        : 0.0625μm

 

 

·         1. Test Yükleri (kgf)                : 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120 (Vickers) 15.625,  31.25, 62.5, 187.5, 250 (Brinell)

·         2. Yük Seçimi                                       : Basmalı butonlar

·         3. Test Metodu                                     : Brinell, Vickers

·         4. Maks. Test Yüksekliği                    : 250 mm

·         5. Yükün Uygulanması                      : Elektro Hidrolik

·         6. Boğaz Açıklığı                                 : 150 mm

·         7. Makina Ebatları                              : 990x660x320 mm

·         8. Ambalaj Ebatları                            : 1200x1000x500 mm

·         9. Ağırlık (net/brüt)                               : 180 / 280 kg

·         10.Ölçme Mikroskobunun Büyütmeleri            : 35x, 70x Brinell, 140x Vickers

 

 

12. Termal Analiz Laboratuvarı

 

 

 

 

 

 

Mezunlarımız ve İstihdam


Bu sayfa hazırlık aşamasındadır...

Taban Puanı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

62

301,66

248,44

62

352,09

256,15

47

375,50

278,05

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas Bilgisine ulaşmak için lütfen tıklayınız...