komisyonlar

MÜDEK KOORDİNASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖZKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Onur GÜLER

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan HEKİMOĞLU

Arş. Gör. A. Hasan KARABACAK

Arş. Gör. Mücahit KOCAMAN

Arş. Gör. Serhatcan Berk AKÇAY

Öğrenci Temsilicisi: Oğuzhan KUĞUOĞLU

Başta MÜDEK kriterleri olmak üzere Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları?nın sağlanabilmesi için komisyonların oluşturulması ve birbirleri arasındaki koordinasyonlarının sağlanması bu komisyonun görevleri içerisindedir. Ayrıca MÜDEK Değerlendirme Takımına takdim edilecek öz değerlendirme raporunun hazırlanması da yine bu komisyonun görevleri arasındadır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

Prof. Dr. Ümit ALVER

Prof. Dr. Temel VAROL

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan HEKİMOĞLU 

Öğr. Gör. Dr. Kemal AYDIN

Arş. Gör. Sümran BİLGİN

Arş. Gör. Müslim ÇELEBİ

Arş.Gör. Furkan Berkay TAMER

Öğrenci Temsilicisi: Edanur ÇAKIN

Bu komisyonun amacı başta MÜDEK ölçütleri doğrultusunda bölümün lisans programının müfredatını düzenlenmesi olmak üzere Bölüm Akademik Kuruluna gündemdeki konular ile ilgili müfredat uyumluluğu açısından görüş bildirmektir.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

Prof. Dr. Ahmet SARI

Dr. Öğr. Üyesi Onur GÜLER

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan HEKİMOĞLU

Arş. Gör. Dr. Zafer GÖLBAŞI

Arş. Gör. Sedat Alperen TUNÇ

Öğrenci Temsilicisi: Ali Samet KOÇAK

Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, bölüm stratejik planını, iç ve öz değerlendirme raporlarını hazırlamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve sürekli gelişme mantığı içinde Bölüm Kuruluna görüş belirtmektir.

LABORATUVAR ve ALTYAPI KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

Prof. Dr. Sultan ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Raşit SEZER 

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖZKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat İÇİN

Arş. Gör. Serhatcan Berk AKÇAY

Arş. Gör. Müslim ÇELEBİ

Teknisyen Mustafa ZIVALIOĞLU

Teknisyen Osman ŞAHİN

Öğrenci Temsilicisi: İsa ÖZ

Bu komisyonun amaçlarından birisini bölümün donanım ve yazılım alt yapısının kayıt altına alınarak MÜDEK kriterleri doğrultusunda geliştirilip güncellenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca Bölüm Akademik Kurulunun istek ve görüşleri doğrultusunda donanım ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenip tedarik edilmesi yönündeki çalışmalar da bu amaçlar arasındadır. Ayrıca bu komisyon, hem bölüm yönetim kurulunda hem de bölüm akademik kurulunda alınan kararların gerektiğinde alt yapıya uygunluğu konusunda görüş bildirir

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL

Prof. Dr. Temel VAROL

Doç. Dr. Mustafa ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖZKAYA

Arş. Gör. Sümran BİLGİN

Arş. Gör. Abdullah Hasan KARABACAK

Öğrenci Temsilicisi: Muhammed Enes Akıcı

Bu komisyonun görevi Bölüm İşyeri Eğitimi dersi faaliyetlerini İşyeri Eğitimi Yönergesine uygun olarak yürütmektir. Ayrıca, paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, Kariyer Günleri seminerlerini ve diğer seminerleri organize etmek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulmak üzere gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemektir.  Eğitim Öğretim dönemi içirişinde Metalurji ve MalzemeMühendisliği Bölümü tarafından organize edilecek bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlar düzenlenmesi ve koordinasyonunda bölüm başkanlığına yardımcı olur.

STAJ KOMİSYONU

Doç. Dr. Fatih ERDEMİR

Arş. Gör. Mücahit KOCAMAN

Arş. Gör. Hamit Ali REİS

Öğrenci Temsilicisi: Merve Gül TÜLEK

Staj komisyonu MühendislikFakültesi?nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, Metalurji ve MalzemeMühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu?na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir.

MEZUNİYET VE MEZUNLARI İZLEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

Doç. Dr. Mustafa ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat İÇİN

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖZKAYA

Arş. Gör. Dr. Zafer GÖLBAŞI

Arş. Gör. Sümran BİLGİN

Arş. Gör. Sedat Alperen TUNÇ

Öğrenci Temsilicisi: Ercan KESİMAL

Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınması Mezuniyet Komisyonu tarafından yapılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptleri komisyon tarafından incelenir ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verilir.

DENKLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

Prof. Dr. Temel VAROL

Dr. Öğr. Üyesi Onur GÜLER

Arş. Gör. Müslim ÇELEBİ

Arş. Gör. Furkan Berkay TAMER

Öğr. Gör. Dr. Kemal AYDIN

Öğrenci Temsilicisi: Buse VARCI

Denklik Muafiyet ve İntibak Komisyonu Karadeniz Teknik Üniversitesi MühendislikFakültesi Metalurji ve MalzemeMühendisliği Bölümü?ne kurumlar arası veya birim içi yatay ya da dikey geçiş yapan öğrencilerin sınıf intibaklarını yapar. Ayrıca öğrencinin daha önce devam ettiği yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri eşdeğerlerinin yerine saydırılması ve ders muafiyetlerinin düzenlenmesi de bu komisyonun görevleri arasındadır. Bu görevleri yerine getirirken komisyon Karadeniz Teknik Üniversitesi MühendislikFakültesi öğrencilerinin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esasları uygular.

MEVLANA, ERASMUS, FARABİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

Prof. Dr. Ümit ALVER

Dr. Öğr. Üyesi Kürşan İÇİN

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan HEKİMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Chukwuka Bethel Anucha

Arş. Gör. Hamit Ali REİS

Öğrenci Temsilicisi: Ali Al Ghandour

Mevlana, Erasmus ve Farabi gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütmek, ikili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünün gerçekleştirmek, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne kakı vermek, ilgili yazışmaları yapmak.

MÜHENDİSLİK TASARIMI VE MEZUNİYET TEZ KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

Prof. Dr. Bülent ÖZTÜRK

Doç. Dr. Fatih ERDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Onur GÜLER

Dr. Öğr. Üyesi Raşit SEZER

Arş. Gör. Hamit Ali REİS

Arş. Gör. Sedat Alperen TUNÇ

Arş. Gör. Furkan Berkay TAMER

Öğrenci Temsilicisi: Merve Esranur YALÇIN

Bu komisyon Metalurji ve MalzemeMühendisliği Bölümü öğrencilerinin Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Tezi derslerinin organizasyonu ile yükümlüdür. Mühendislik Tasarımı ve Mezuniyet Tezi konularının ilan edilmesi, öğrenciler ile ödev danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, Bitirme Ödevi sınavlarının jürilerinin ilanı ve organizasyonu da bu komisyonun görevleri arasındadır.

ÖĞRENCİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

Doç. Dr. Fatih ERDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Raşit SEZER 

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat İÇİN

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖZKAYA

Öğr. Gör. Dr. Kemal AYDIN

Arş. Gör. Serhatcan Berk AKÇAY

Arş. Gör. Mücahit KOCAMAN

Öğrenci Temsilicisi: Yaren ADABAŞ

Öğrenci Komisyonu öğrencilerin birinci sınıftan son sınıfa kadar aktif bir danışmanlık hizmeti alabilmeleri için gerekli çalışmaları organize eder. Komisyon öğrencilerin ders içi ve ders dışı problemlerinin birebir görüşmelerle ele alındığı toplantılar düzenler. Ayrıca gerektiğinde Bölüm Akademik Kurulu?nda öğrenciler ile ilgili konularda görüş bildirir.

İÇ-DIŞ PAYDAŞLAR VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI

Prof.Dr. Mehmet ERTUĞRUL

Prof. Dr. Temel VAROL

Doç. Dr. Fatih ERDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Chukwuka Bethel Anucha

Arş. Gör. A.Hasan KARABACAK

Arş. Gör. Serhatcan Berk AKÇAY

Arş. Gör. Sümran BİLGİN

Öğrenci Temsilicisi: Kerim Kadir KUMAŞOĞLU

Bu komisyon öncelikle bölümün hem iç hem de dış paydaşlarla gerçekleştireceği toplantıları düzenlemekle yükümlüdür. Bu toplantılar sayesinde bölümün program çıktılarına uygunluğunun iç ve dış paydaşlarca da sorgulanmasını sağlanmış olur. Komisyon ayrıca mezun öğrencilerimizle bağlantıların sağlanması ve mevcut öğrenciler için Kariyer Günleri Seminerleri gibi teknik organizasyonların düzenlemesini üstlenir. Komisyon görevleri içerisinde sadece teknik seviyede çalışmaların değil sosyal sorumluluk projelerinin de yürütülmesi yer almaktadır. Bu etkinliklerin belgelendirilerek dokümantasyonunun sağlanması da bu komisyonun görevleri arasındadır.