sıkça sorulan sorular

Sevgili öğrenciler Bölümümüz ile ilgili olarak en çok merak edilen birkaç soruyu sizler için cevapladık. Aşağıda yazan sorulara ilişkin verilen cevapları incelemeniz yararınıza olacaktır.

 • 1.       Mezun olunca nerelerde çalışabilir?

Metalürji ve malzeme mühendisliği günümüzde kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalıdır. Dolayısıyla bölümümüzden mezun olmak sizlere oldukça geniş bir alanda iş imkanı sunmaktadır.

Bu programı bitirenler "Metalurji ve Malzeme Mühendisi Mühendisi” unvanını alırlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri aşağıda belirtilen sanayi dallarında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendiişlerini kurma imkânına da sahiptirler.

 • ·         Metal sanayi (Demir-çelik, demir-dışı metal üretim ve Döküm sanayi)
 • ·         Seramik sanayi (İleri teknoloji seramikleri, geleneksel seramikler ve cam)
 • ·         Polimer sanayi
 • ·         Yarı-iletken sanayi
 • ·         Kaplama Sanayi
 • ·         Savunma sanayi
 • ·         Makine imalat sanayi
 • ·         Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
 • ·         Uçak ve gemi imalat sanayi
 • ·         Kaynak malzemeleri üretimi sanayi
 • ·         Metal şekillendirme ve işleme sanayi
 • ·         Yüzey işlemleri ve kaplama sanayi
 • ·         Elektrik-elektronik malzeme üretimi
 • ·         Manyetik malzeme üretimi
 • ·         Biomedikal malzeme üretimi
 • ·         Kalite kontrol ve gözetim şirketleri
 • ·         Tahribatsız muayene
 •  
 • 2.       DC notu geçer not mudur?

Öğrencilerin DC notu aldıkları derslerden başarılı olmaları için o yarıyıldaki not ortalamalarının 2.00 ve üzerinde olması gerekir.

 • 3.       Mezun olmak için not ortalamam kaç olmalı?

Genel not ortalaması 2.00 değerinden küçük olan öğrenciler mezun olamaz. Genel not ortalamasının 2.00 altında olması durumunda mezun olabilmek için DC notu alınmış derslerin tekrar alınması ve en az CC notu başarılması gerekmektedir.

 • 4.       Lisansüstü eğitim için not ortalaması önemli midir?

Başvuru şartı lisans eğitiminden mezun (en az 2.00 ile) olmaktır. Ancak ALES, diploma notu ve sözlü mülakattan alınan sonuçlar Fen bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen oranlarda katma değerleri alınarak hesaplanır ve enstitünün belirlediği alt puan sınırı geçmesi gerekmektedir. Dolaysıyla diploma notunun yüksek olması yüksek lisans ve doktora eğitimine kabul edilebilmek için oldukça önemlidir. Mümkün olduğunca yüksek bir ortalaması ile mezun olmak yararınıza olacaktır. Ayrıca lisanstan direk olarak doktora eğitimine başvuru yapabilmek için 3.00 (4’lük sistemde) not ortalamasının başarılmış olması gerekmektedir.

 • 5.       İngilizce bilmek önemli midir?

İngilizce bilmek ve bildiğini belgelendirmek iş hayatında olmazsa olmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Ayrıca yüksek lisans için üniversitenin yaptığı yabancı dil sınavını geçmek veya belgelendirilmiş bir yabancı dil puanı (YDS, TOEFL gibi üniversiteler tarafında kabul edilen sınavlar) almış olmak gerekmektedir. Aksi takdirde yabancı dil hazırlık sınıfı okumak gerekmektedir. Doktora eğitimi için de genellikle yabancı dil puanlarında, ön başvuru koşulu enstitüler tarafından belirlenmiş olan minimum puanının alınmış olması gerekmektedir.

 • 6.       Kaç gün staj yapmalıyım? Tek seferde stajımı tamamlayabilir miyim?

Öğrencinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 60 (altmış) iş günüdür.

Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on (10) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler. Dolayısı ile stajın en az iki seferde tamamlanması gerekmektedir.

 • 7.       Stajımı ne zaman yapabilirim?

Öğrencilerin stajlarına başlayabilmeleri için bölümlerinde en az dört yarıyıl eğitim almış olmaları gerekir. Stajlar yaz tatilinde ve/veya 10 iş günü sığdığı takdirde sömestr tatilinde (Akademik takvimdeki ders ve sınav dönemleri dışında kalan sürelerde) yapılabilir. Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış durumdaki öğrenciler ile bir yarıyıl içinde tüm derslerinden devam zorunluluğu olmadığı (haftada en az üç iş günü serbest olan) belirlenen beklemeli öğrencilere bu kural uygulanmaz.

 • 8.       Stajımı nerede yapabilirim?

Öğrenci staj yerini, Bölüm tarafından ilan edilen staj yerlerinden veya kendi girişimleri sonucu temin ettiği yurt içinde ya da yurt dışında ilgili mühendislik alanında faaliyet gösteren Kamu/Özel kurum veya kuruluşlarından seçer.

Öğrenci staj yapmak istediği kurumdan alacağı staj yapma isteğinin kabul edildiğine dair başlıklı veya kaşeli, tarihli ve stajın adını içeren onaylı bir belge ile yarıyılın bitiminden en az bir (1) hafta önce Bölüm Staj Komisyonu Başkanlığına başvurur. Öğrencinin başvurusu Staj Komisyonu tarafından incelenerek ve gerektiğinde staj yeriyle ilgili detaylı bilgiler istenerek stajın o kurumda yapılıp yapılamayacağına karar verilir. Öğrenciler stajlarına staj komisyonundan onay aldıktan sonra başlayabilirler. Staj komisyonunun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir.

 • 9.       Staj yapacağım yerde için özel şart aranmakta mıdır?

Evet. Temel olarak iki bölüm halinde stajlar gerçekleştirilmelidir. Bunlardan ilki Üretim Yöntemleri Stajı ikincisi ise Şekillendirme Prosesleri ve Yönetim Stajıdır. Kuruluşlarda; Üretim Yöntemleri Stajı için en az bir Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Şekillendirme Prosesleri ve Yönetim Stajı için ise en az bir Metalurji ve Malzeme Mühendisi veya Makine Mühendisi bulunması zorunludur.

 • 10.   Hafta sonları staj yapabilir miyim?

Staj yapılacak olan kuruluşun hafta sonlarında da faaliyet gösterdiğini belirten, kuruluş tarafında verilmiş onaylı belge ile cumartesi günleri de staj yapılabilmektedir. Ancak pazar günleri ve resmi tatillerde yapılan stajlar geçersizdir.

Stajla ilgili daha detaylı bilgi almak için öncelikli olarak bölümümüz web sayfasında Formlar başlığı altında bulunan staj formları linkine tıklanarak staj yönetmeliğini dikkatlice okumanız yararınıza olacaktır.

 • 11.   Not ortalaması nasıl hesaplanır?

Not ortalaması bağıl sistem adı verilen not hesaplama sistemine göre istatistiksel bir formül yardımı ile belirlenir. Detaylı bilgi için Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar incelenebilir.

 • 12.   Laboratuvarları ne zaman kullanabilirim?

Laboratuvarlardan faydalanabilmek için belli başlı bilgilerin kazanılmış olması gerekmektedir. Bu bağlamda 3 ve 4. sınıf öğrencileri Metalurji ve Malzeme Laboratuvarı I-II dersleri kapsamında yapılan deneyleri gözetmeler eşliğinde izler ve/veya uygularlar.  4. Sınıf öğrencilerinden bitirme çalışması alanlar ise çalışmalarını yürütebilmek için aktif olarak laboratuvarlardan faydalanabilmektedir.

 • 13.   Bitirme tezimi hangi alanda çalışabilirim?

Bitirme çalışmalarında çalışılmak istenen öğretim elemanı ile görüştüğünüz ve fikir birliğine vardığınız takdirde istediğiniz her konuda çalışabilirsiniz.

 • 14.   TÜBİTAK, BAP veya SAN-TEZ gibi projelerde görev alabilir miyim?

TÜBİTAK, lisans öğrencilerine yönelik olarak bitirme çalışmalarında destekler sunmaktadır. Bu desteklerden faydalanmak ve bir projede çalışmak için danışman hocanızın proje yürütücülüğünde bilimsel çalışmalar yapabilirsiniz.  Uygun proje kodları, çalışma sahası, örnek çalışmalar gibi birçok merak edilen konu TÜBİTAK’ın resmi internet sayfasından takip edilebilmektedir.

 • 15.   Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim?

Yarıyıl sonu sınavlarına katılma hakkı elde eden öğrenciler ile not yükseltme amacıyla (not yükseltmek için bütünleme sınavına girmek isteyen öğrencilerin öğrenci işlerine dilekçe vermeleri gerekir) tekrar sınava girmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavına katılan öğrencilerin; yıl içi notları ile bütünlenme sınavından aldıkları notlar yönetmelikteki ilgili madde kapsamında değerlendirilerek, harfli notları hesaplanır. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 45 almaları gerekir. (Not değerlendirme sistemine göre 45yeterli olmayabilir.)

 • 16.   Kaç dersten mezuniyet bütünlemesine girebilirim?

Sadece bir dersten mezuniyet sınavına girilebilmektedir. Ancak ders için devamsızlık şartının da sağlanmış olması gerekir.

 • 17.   Bölümde kilit ders var mı?

Bölümümüzde bazı derslerin alınabilmesi için başarılmış olması gereken dersler vardır. Bu dersler ön koşullu dersler olarak nitelendirilir ve aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DERS (alınacak olan ders)

ÖN KOŞUL (başarılmış olması gereken ders)

MET 2014 Çözeltiler Termodinamiği

MET 2015 Metalurji Termodinamiği

MET 3011 Fiziksel Metalurji

MET 2009 Malzeme Bilimi I

MET 4011 Mühendislik Tasarımı

İlk 4 yarıyılın tüm derslerinden geçer not almak

MET 4000 Bitirme Projesi

MET4011 Mühendislik Tasarımı