tarihçe

Tarihçe

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı 2003 yılında Prof. Dr. Fazlı ARSLAN başkanlığında kurulmuş olup, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Malzeme Bilimi, Metalurji, Seramik Malzemeler, Kompozit Malzemeler ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere beş anabilim dalı çatısı altında eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerine başlayan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı hem eğitim-öğretim hem de araştırma geliştirme altyapısını sürekli olarak geliştirme çabası içersinde olmuştur.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine oldukça kısıtlı bir akademisyen kadrosu ile başlayan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı süreç içersinde önemli aşamalar kaydederek mevcut durumda farklı disiplinlerde eğitim almış öğretim üyelerinin (Metalurji ve Malzeme, Makine, İmalat, Fizik ve Kimya) bir araya gelerek ortak projeler oluşturabildiği, öğrencilere farklı bakış açısı ve hedeflerin kazandırabildiği bir akademik kadroya ulaşmıştır. Ayrıca, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı kuruluş aşamasında optik mikroskoplar, metalografi ve mekanik deney cihazları gibi oldukça az sayıda deney ve araştırma cihazına sahipken mevcut durumda optik mikroskoplar, triboloji test cihazları, partikül boyutu ölçüm cihazı, mekanik test cihazları (çekme-makrosertlik-mikrosertlik), sinterleme ve Isıl işlem üniteleri, toz yoğunlaştırma presleri (soğuk ve sıcak yoğunlaştırma), yüksek enerjili öğütücüler ve termal analiz cihazlarını kapsayan oldukça geniş bir araştırma cihaz altyapısına ulaşmıştır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarını 2009-2010 öğretim yılında vermiş olup bu tarihten itibaren mezunlarımız sanayi kuruluşlarında Metalurji ve Malzeme Mühendisi olarak çalışmaya başlamışladır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde 6 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 11 Araştırma Görevlisi ve 3 Teknisyen görev yapmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı kuruluşundan itibaren sürekli olarak gelişme göstermekte olup hem eğitim-öğretim hem de akademik altyapısını sürekli olarak geliştirmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı, araştırma-geliştirme ve akademik kadro altyapısını geliştirmenin yanında lisans eğitim kalitesini artırmak için de önemli adımlar atmıştır. Öğrencilerimiz TÜBİTAK Lisans projelerine başvuru konusunda teşvik edilmiş ve öğretim elemanlarımız tarafından gerekli katkılar yapılarak çok sayıda proje kabulü alınmış ve yürütülmüştür. Ayrıca öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonraki gerek iş gerekse akademik hayata hızlı bir şekilde ayak uydurabilmeleri ve Ar-Ge projesi geliştirme-yürütme becerilerini arttırmak amacıyla öğretim üyelerinin yürüttüğü TÜBİTAK destekli araştırma projelerine lisans öğrencilerinin başvurusu ve katılımı sağlanmıştır. Girişimcilik, Bilimsel Proje Yazma Usul ve Esasları ve İş Sağlığı ve Güvenliği gibi derslerin müfredata eklenmesiyle öğrencilerimizin mühendis olarak ihtiyaç duyacakları diğer alanlarda da bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Ayrıca 3. ve 4. sınıflardaki seçmeli ders sayıları artırılarak öğrencilerimizin istedikleri alanda kendilerini yetiştirmeleri için ders programında güncellemeler yapılmıştır.