özgörev-özgörü

KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün Özgörevi;

“Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında ileri eğitim-öğretim ve araştırma tekniklerini kullanarak toplumsal gereksinimler ve beklentiler doğrultusunda toplumun teknolojik ve sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmeyi hedefleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, yenilikçi, araştırmacı, meslek etiğine bağlı, insani değerlere saygılı, sorumluluk sahibi, temel bilimleri özümsemiş, analitik düşünebilen, problemleri tanımlayıp mühendislik çözümleri geliştirebilen Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmek ve ürettiği bilgi ve teknoloji ile bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamak.”

 

KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün Özgörüsü;

“Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki projelerde görev alabilecek Metalurji ve Malzeme Mühendislerini yetiştiren, ulusal ve uluslararası proje çalışmaları yürüterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı yapan, bilimsel araştırmalar sonucunda yeni teknolojik malzemeler geliştiren ve uluslararası seviyede akredite olmuş bir bölüm olmaktır.”