bilimsel projeler

2018

2018 – 2019

Ferromanyetik Şekil Hafızalı CuAlMn Alaşımlarının Hızlı Katılaştırma Yöntemi ile Üretimi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi

YÖK Destekli Proje

ÖZTÜRK S. (Proje Yöneticisi), İCİN K., SÜNBÜL S. E. , SEZER R.

 

2018 – 2019

Yerli Selestit Cevherinden Mekanokimyasal Sentezleme Yöntemi ile SrFeO Esaslı Kalıcı Mıknatısların Üretimi

YÖK Destekli Proje

ÖZTÜRK S. (Proje Yöneticisi), İCİN K., SEZER R., ÇAKIL D. D.

 

2018 – 2019

Katmanli Metalik Tozlar Kullanilarak Geliştirilen Yeni Tür Elektrik Kontak Malzemelerinin Üretimi Ve Karakterizasyonu

Tübitak Projesi

VAROL T., GÜLER O. (Proje Yöneticisi)

 

2018 - 2020

Polimer Matrisli Nano Parçacık Takviyeli Kompozit Malzemelerin Üretilmesi ve Optik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

ALVER Ü. (Proje Yöneticisi), GÜMÜŞKAYA E., ÇUVALCI H., ASLAN M., GÜLER O., YAZGAN A., et al.

 

2018 – 2020

Simetrik olarak Fonksiyonel Derecelendirilmiş HidroksiapatitZirkonyaGrafen Hibrit İmplant Malzemesinin Toz metalurjisi Yöntemi ile Üretimi

YÖK Destekli Proje

ÇANAKÇI A. (Proje Yöneticisi), ÇUVALCI H., VAROL T., KARABACAK A. H. , ÖZKAYA S.

 

2018 – 2020

Zn40Al2Cu/B4C/Grafen Hibrit Kompozit Yatak Malzemelerinin Üretimi ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

ÇANAKÇI A. (Proje Yöneticisi), ÇELEBİ M., ÇUVALCI H., VAROL T., ERDEMİR F., ÖZKAYA S.

 

2018 – 2021

Mikro Ark Oksidasyon (MAO) Yöntemiyle Alüminyum Esaslı Alaşımların Kaplanması ve Erozyon Aşınma Davranışlarının İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

ÖZTÜRK B. (Proje Yöneticisi), GEDİKLİ H., SEZER R., İCİN K., KILIÇARSLAN Y. S.

 

2018 – 2022

Stronsiyum Hekzaferrit Mıknatısların Yerli Selestit Cevheri Ve Tufal Kullanarak Tek Aşamada Üretimi Ve Özelliklerinin Geliştirilmesi

YÖK Destekli Proje

ÖZTÜRK S. (Proje Yöneticisi), İCİN K.

 

2018 – 2022

MgNi Esaslı Hidrojen Depolayan Şeritlerin Üretilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

ÖZTÜRK S. (Proje Yöneticisi), İCİN K., SÜNBÜL S. E.

2019

2019 – 2020

CTP Esaslı Sürgülü Vana Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi

Kurum Dışı Destekli Proje

Aslan M., Çuvalci H., Alver Ü., Varol T., Kartal Ü.

 

2019 – 2020

Flor Katkılı ZnO SnO2 ve NiO Nanoparçacıkların Süperkapasitör Uygulamaları

YÖK Destekli Proje

ALVER Ü. (Proje Yöneticisi), DURAN C., TUZCİ E.

 

2019 – 2020

Akımsız Kaplama ve Toz Metalürjisi Yöntemi ile Üretilen Yeni Tür Elektrik Kontak Malzemelerinin Korozyon Davranışlarının İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

ALVER Ü. (Proje Yöneticisi), VAROL T., GÜLER O.

 

2019 – 2021

Hibrit Otomobillere Uygun Nd-Fe-B Esaslı Sert (Sürekli) Mıknatısların Üretimi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi

Tübitak Projesi

Öztürk S. (Proje Yöneticisi)

 

2019 – 2021

Mg(2-x)NiMx (x=at% 0,05, 0,1, 0,2; M=Fe, Ti, Ag) Alaşımlarının Eriyik Savurma Yöntemiyle Üretilmesi ve Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Özelliklerinin İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

ÖZTÜRK S. (Proje Yöneticisi), İÇİN K., SÜNBÜL S. E. , SEZER R.

 

 

2019 – 2021

Elektrikli Araçlarda Yaygın Olarak Kullanılan Stronsiyum Hekzaferrit Mıknatısların Yerli Kaynaklarla Üretimi Ve Özelliklerinin Geliştirilmesi

YÖK Destekli Proje

ÖZTÜRK S. (Proje Yöneticisi), İCİN K., SÜNBÜL S. E.

 

2019 - 2021

Medikal Ürün Gelişimi için Tasarım ve Üretim Süreçlerinin Kurulumu ve Geliştirilmesi

YÖK Destekli Proje

ASLAN M. (Proje Yöneticisi), GEDİKLİ H., AYDEMİR Ö., KORKMAZ Y. T. , TÜZÜNER T., YAZAR U., et al.

 

2019 – 2022

Fe-Co-Cu- Oksit Nanoparçacıklarının Çözelti Yanma Senteziyle Üretimi ve Süperkapasitör Uygulamaları

YÖK Destekli Proje

ALVER Ü. (Proje Yöneticisi), BİLGİN S., ASLAN M.

 

2019 – 2023

Yüksek Hassasiyetli Manyetometre Uygulamaları Için Fe-B Bazlı Camsı Metal Alaşımların Geliştirilmesi

Tübitak Projesi

Öztürk S., Sözeri H.(Proje Yöneticisi)

 

2019 - Continues

AA2024 esaslı Nanopartikül Takviyeli Hibrit kompozit Yatak Malzemelerinin Üretimi ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

ÇANAKÇI A. (Proje Yöneticisi), ÖZŞAHİN Ş., ÇUVALCI H., VAROL T., ERDEMİR F., ÖZKAYA S., et al.

 

2019 - Continues

Seçici Lazer Ergitme Yöntemiyle Bütünlesik ve Kendi Kendini Onaran Yeni Nesil Elektrik Kontak Malzemelerinin Gelistirilmesi

Tübitak Projesi

VAROL T. (Proje Yöneticisi), ALVER Ü., YILDIZ F.

2020

2020 – 2021

Hidroksiapitat Tozu HAp Katkılı Polilaktikasit Kompozit Filamentler Kullanılarak Elde Edilmiş 3 Boyutlu (3B) Katı Omur Modellerinin Geliştirilmesi

YÖK Destekli Proje

ASLAN M. (Proje Yöneticisi), YERLİ H. K., ALVER Ü., EYÜBOĞLU İ., YAZAR U., ÇAVA K.

 

2020 - 2022

Yüksek sıcaklık endüstriyel tekerlek uygulamaları için polimer esaslı kompozit malzeme geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi

YÖK Destekli Proje

ÇUVALCI H. (Proje Yöneticisi), KOCAMAN M.

 

2020-2022

BOR İÇERİKLİ NÖTRON ZIRHLAMA MALZEMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Tübitak Projesi

Uzun Duran S. (Proje Yöneticisi), Alver Ü.

 

2020 – 2022

Yapay Sinir Ağı Yöntemi ile Metalik Köpük Esaslı ve Fonksiyonel Kompozit Personel Zırhlama Plakalarının Geliştirilmesi

YÖK Destekli Proje

VAROL T. (Proje Yöneticisi), ÇUVALCI H., ÇANAKÇI A., GEDİKLİ H., ERDEMİR F., ÖZKAYA S., et al.

 

2020 - 2023

BioBased Phase Changes Materials in Lignocellulose Matrix for Energy Store in Buildings. ERA-NET Smart Energy Systems

UFUK 2020 Project

Köse Demirel G., Temiz A. (Proje Yöneticisi), Sarı A., Aslan M., Yıldırım İ.

 

2020 - Continues

FeCoCuNiXTi(0-0,5) (x=Mn, Al, Cr) Yüksek Entropili Alaşımların Özelliklerinin İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

ÖZTÜRK S. (Proje Yöneticisi), İÇİN K., SÜNBÜL S. E. , ALPTEKİN F.

 

2020 - Continues

Ti15Zr Dental İmplantlarda Bor Katkısının Yapısal ve Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

YÖK Destekli Proje

SEZER R. (Proje Yöneticisi), İÇİN K., SÜNBÜL S. E. , ÖZTÜRK S.

 

2020 - Continues

Biyomedikal ve İleri Mühendislik Malzemelerinin Seçici Lazer Ergitme Yöntemi İle Üretimi

YÖK Destekli Proje

VAROL T. (Proje Yöneticisi), ÇUVALCI H., BAYKAL S., DURAN C., ÇANAKÇI A., SARI A., et al.

2021

2021 – 2023

KTÜ'nde Geliştirilen Küp Uydunun Elektronik Kartlarının Uzay Radyasyonuna Karşı Kalifiye Edilmesi

YÖK Destekli Proje

Uzun Duran S. (Proje Yöneticisi), ALVER Ü.

 

 

2021 – 2022

Nikel Alüminyum Bronzunun Eriyik Savurma Yöntemi ile Üretilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

ÖZTÜRK S. (Proje Yöneticisi), İÇİN K., SÜNBÜL S. E. , ALPTEKİN F., AKYOL S.

 

2021 - 2023

Eriyik Yıgma Yöntemini Esas Alan Üç Boyutlu Yazıcı Teknolojisi Ile Yüksek Mekanik Özelliklere Sahip Sürekli Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozit Malzeme Üretimi

Tübitak Projesi

Gümrük R. (Proje Yöneticisi), Cora Ö. N. , Aslan M., Şimşek C.

 

2021 - Continues

Sürekli Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozitlerin Üretim Parametrelerinin Malzemelerin Yorulma Davranışına Etkisinin İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

GÜMRÜK R. (Proje Yöneticisi), ÇUVALCI H., CORA Ö. N. , VAROL T., ASLAN M., UZUNALİ U. Y. , et al.

 

2021 - Continues

TPU-PLA/Kenevir Elyaf Kompozit Malzemesinin Enjeksiyon Kalıplama ve 3B Baskı Teknolojisi ile Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

ASLAN M. (Proje Yöneticisi), ÇAVA K., İPEK H., ALVER Ü., AYDIN M. R.

 

2021 - Continues

Bakır-Gümüş Alaşımlarının Akımsız Kaplama ve Sıcak Presleme Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu

YÖK Destekli Proje

VAROL T. (Proje Yöneticisi), ÇUVALCI H., ALVER Ü., ÇANAKÇI A., ÖZKAYA S., GÜLER O., et al.

 

 

2021 - Continues

Tabakalı Kompozit Yapılarda Modal Karakteristikler Yardımıyla Hasar Tespiti İçin Optimizasyon Tabanlı Bir Yöntem Geliştirilmesi

YÖK Destekli Proje

KAHYA V. (Proje Yöneticisi), ŞİMŞEK S., ASLAN M., ALTUNIŞIK A. C. , TOĞAN V.

 

2021 - Continues

Yakıt Pili Test Sistemi Kurulumu

YÖK Destekli Proje

AYDIN Ö. (Proje Yöneticisi), CORA Ö. N. , VAROL T., ÇUHADAROĞLU B., BALİ T.

 

2021 - Continues

FeB Bazlı Camsı Metal Alaşımlarının Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

ÖZTÜRK S. (Proje Yöneticisi), AKYOL S., SÜNBÜL S. E. , İÇİN K.

2022

2022 – 2025

Yüksek Balistik Dayanım ve Radyasyon Sönümleme Özelliklerine Sahip Yeni Nesil Fonksiyonel Kompozit Zırh Plakaların Üretimi ve Karakterizasyonu

YÖK Destekli Proje

ÇANAKÇI A. (Proje Yöneticisi), ÇUVALCI H., GEDIKLI H., YILMAZ A. H., VAROL T., ERDEMIR F., et al.

 

2022 - Devam Ediyor

Namlu İçi Sert Krom Kaplamanın Namlu Özellikleri ve Atış Performansına Etkisinin İncelenmesi

YÖK Destekli Proje

VAROL T. (Proje Yöneticisi), PÜRÇEK G., YANAR H., AKÇAY S. B. , YILDIZ U. T.

 

2022 - Devam Ediyor

Metal Genleştirilmiş Grafit Karbonize edilmiş Polimer Köpük Kompozit Faz Değiştiren Malzemelerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Geliştirilmesi

YÖK Destekli Proje

SARI A. (Proje Yöneticisi), GÜLER O., KOCAMAN M., AKÇAY S. B. , ÇAKIR E., ÇANAKÇI A., et al.

 

Devam Ediyor

FDM tipi 3 boyutlu yazıcı ile termoplastik petek/oksetik çekirdek malzeme tasarımı, üretimi ve sandviç kompozitlerde kullanım özelliklerinin araştırılması

Tübitak Projesi

ASLAN M. (Proje Yöneticisi), ALVER Ü., GEDİKLİ H.

 

Devam Ediyor

Elektrikli Araçlarda Yaygın Olarak Kullanılan Stronsiyum Hekza Ferrit Mıknatısların Yerli Kaynaklarla Üretimi Ve Özelliklerinin Geliştirilmesi

Tübitak Projesi

ÖZTÜRK S. (Proje Yöneticisi), ÖZÇELİK B.

 

Devam Ediyor

Çocukların Sık Tükettiği Aromalı Süt Ürünlerinin Süt Diş Minesi Üzerine Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi

Tübitak Projesi

BAYGIN Ö. (Proje Yöneticisi), ERDEMİR F., YILMAZ N., ERBEK Ş. M.