lisansüstü tezleri

YIL

AD – SOYAD

TEZ BAŞLIĞI

2022 Ashkan EZZATKHAH BASTANİ

Bor Mineralleri İçeren Yüksek Yoğunluklu Polietilen Kompozit Malzemelerin Üretim, Mekanik Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)

2022 Kürşat İÇİN

Stronsiyum Hekzaferrit Mıknatısların Yerli Selestit Cevheri ve Tufal Kullanılarak Üretimi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi (Doktora Tezi)

2022 Pınar SEZGİN

3003 Alüminyum Alaşımının Mikro Ark Oksidasyon Yüzey Kaplama Yöntemiyle Kaplanması, Yapısal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)

2022 Mücahit KOCAMAN

Yüksek Sıcaklık Endüstriyel Tekerlek Uygulamaları İçin Polimer Esaslı Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)

2022 Sefa Emre SÜNBÜL

MgNi Esaslı Hidrojen Depolayan Şeritlerin Üretilmesi ve Özelliklerinin Incelenmesi (Doktora Tezi)

2022 Serhatcan Berk AKÇAY

Bakır Esaslı Elektrik Kontak Malzemelerinin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Akımsız Kaplama Parametrelerinin Etkisi (Yüksek Lisans Tezi)

2022  Sümran BİLGİN

Fe-Co-Cu Oksit Nanoparçacıklarının Çözelti Yanma Senteziyle Üretimi ve Süperkapasitör Uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi)

2021 Merve DENE

Mermer Üretiminde Kullanılan Soket Atıklarından Elektro Anodik Liç Yöntemi ile Metallerin ve Sentetik Elmasın Geri Kazanımı (Yüksek Lisans Tezi)

2021 Hüseyin Can AKSA

Seçici Lazer Ergitme Yöntemiyle Bakır Esaslı Elektrik Kontak Malzemelerinin Üretimi ve Karakterizasyonu (Yüksek Lisans Tezi)

2021 Yasemin KARABAYIR

PAA/DD/KNE Kompozitlerinin Hazırlanması, Karakterizastonları ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi)

2021 Serdar ÖZKAYA

 Hidroksiapatit Matrisli Gümüş ve Karbon Nanotüp Takviyeli Biyokompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu (Doktora Tezi)

2021 Hatice Kübra YERLİ

Hidroksiapatit Tozu (Hap) Katkılı Polilaktik-Asit Kompozit Filamentler Kullanılarak Elde Edilmiş 3 Boyutlu (3B) Katı Omur Modellerinin Geliştirilmesi (Yüksek Lisans Tezi)

2020 Eda YELKENCİ

Mikro Ark Oksidasyon Işlemi Uygulanmış Ti6Al4V Alaşımının Yapısal ve Tribolojik Özelliklerinin Incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)

2020 Ali Oktay GÜL

Mikro Ark Oksidasyon İşleminde Grafit İlavesinin AA-2024 Alüminyum Alaşımının Yüzey Özelliklerine Etkisi ve Aşınma Davranışının Incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)

2020 Eda TUZCU

Flor Katkılı ZnO, SnO2, NiO Nanoparçacıkların Süperkapasitör Uygulamarı (Yüksek Lisans Tezi)

2020 Yavuz Selim KILIÇARSLAN

Dolgu Malzemesi Türü ve Oranlarının Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemelerin Aşınma Davranışına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi)

2019 Özgür Yasin KESKİN

AA2024/Al2O3 Parçacık Takviyeli Metal Matrisli Kompozit Köpüklerin Üretimi ve Özelliklerinin Incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)

2019   

Hayrunnisa ÖZER AA2024 Matrisli Karbon Nanotüp Takviyeli Metal Matrisli Nanokompozitlerin Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretimi ve Özelliklerinin Incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)

2019

Kürşat Alp ARPACI

AA2024/h-BN/B4C HİBRİT NANOKOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (Yüksek Lisans)

2019

Onur ÖZKAYA

ZA-27 ve CuSn10 Alaşımlarının Abrasif Aşınma Davranışının incelenmesi (Yüksek Lisans)

2019

Özgür Yasin KESKİN

AA2024/Al2O3 Parçacık Takviyeli Metal Matrisli Kompozit Köpüklerin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans)

2019

Kutay ÇAVA

FDM tipi 3 boyutlu yazıcı ile termoplastik petek/öksetik çekirdek malzeme tasarımı, üretimi ve sandviç kompozitlerde kullanım özelliklerinin araştırılması (Yüksek Lisans)

2018

A. Hasan KARABACAK

Al2024/B4C/SiC Nanokompozit ve Hibrit Kompozitlerin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans)

2018

Emre DENİZ

ZA27/Grafen/B4C Nanokompozitlerin Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi (Doktora)

 

 

 

2018

Mustafa ÇAĞLAR

Al2024-316L Metal-Metal Matrisli Kompozitlerin Üretimi Ve Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans)

2017

Hüseyin İPEK

Bakır Esaslı Kompozit Elektrik Motor Fırçası Üretimi ve özelliklerinin İncelenmesi (Doktora)

2016

Temel VAROL

Nano Partikül Takviyeli Bakır Esaslı Fonksiyonel Derecelendirilmiş Elektrik Kontak Malzemelerinin Üretimi ve Karakterizasyonu (Doktora)

2016

Fatih ERDEMİR

Fonksiyonel Derecelendirilmiş Al2024/SiC Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu (Doktora)

2016

Müslim ÇELEBİ

ZA27/Grafit/Al2O3 Hibrit Nanokompoziterin Üretilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans)

 

 

 

2016

Kürşat İCİN

Nd-Fe-B Esaslı Şerit (Kalıcı) Mıknatısların Melt Spinning Yöntemiyle Üretilmesi ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi

2016

Müslim ÇELEBİ

ZA27/Grafit/Al2O3 Hibrit Nanokompoziterin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi

2016

Murat KAYA

Bazalt Elyaf Takviyeli Polilaktikasit (PLA) Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

2016

E. Gazi KAYMAZ

Karbo – Bazalt Hibrit Kompozitlerin Mekanik Özelliklerine Diziliş Sırasının Etkisinin İncelenmesi

2016

Deha E. KANAR

Metal Nanopartikül Katkılı Grafen Elektrot ve Kitosan Elektrolit İçeren Aktuator (eyleyici) Sentezi ve Dinamik Analizi

2015

Sefa E. SÜNBÜL

Melt Spinning Yöntemiyle AA6060 Alüminyum Alaşımı Toz ve Şerit Üretiminin İncelenmesi

2015

Umut Y. UZUNALİ

Temperlenmiş Martenzit – Termo Mekanik Haddelenmiş Çelik Kaynaklı Bağlantı Mekanik Özelliklerine Kaynak Sonrası Yapılan Isıl İşlemin Etkileri

2015

Ö. Faruk YALÇIN

Toz Metalurjisi Üretim Parametrelerinin Gözeneklilik, Mikrosertklik ve Isıl Genlşme Katsayısına Etkisi

2015

A. Alper ADIGÜZEL

Katı Yağlayıcı ve Aşındırıcı Bileşenlerin Fenolik Reçine Esaslı Fren Balatalarının Mekanik ve Tribolojik Özelliklerine Etkisi

2015

Onur GÜLER

Mekanik Alaşımlama Yöntemi ile ZA27 Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretilmesi ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

2014

Ramazan DALMIŞ

Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Nano-Parçacık Takviyeli Zn-Al Esaslı Nano-Kompozit Malzemelerinin Üretilmesi, İçyapı Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

2014

Zafer GÖLBAŞI

Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Gözenekli Titanyum Esaslı İmplant Malzemelerin Mekanik Ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

2014

Serdar ÖZKAYA

Alüminyum – B4C Parçacık Takviyeli Metal Matrisli Nanokompozitlerin Üretimi, İçyapı, Fiziksel, Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

2013

Ümit KARTAL

Nikel Titanyum Şekil Bellekli Alaşımların Üretiminin İncelenmesi

2013

Cemal ÇELEBİ

Bakır Esaslı Kompozit Malzeme Üretimi Ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

2012

Temel VAROL

AA2024 Matrisli B4c Parçacık Takviyeli Metal Matrisli Kompozitlerin Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretimi Ve Özelliklerinin İncelenmesi

2011

Hüseyin İPEK

Cam Elyaf Takviyeli Kestamid Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

2011

Fatih ERDEMİR

Hızlı Katılaştırma Yöntemi İle Üretilmiş Nikel-Bakır (Monel 400) Alaşımı Tozların Presleme Ve Sinterleme Parametrelerinin İncelenmesi

2011

Şaban ERTOK

Alüminyum Matrisli Al2O3 Parçacık Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Alaşımlama Yöntemi İle Üretimi

2010

Hasan S. ÇELİK

ZA27 Alaşımının Abrasiv Aşınma Performansının İncelenmesi

2009

Levent KARA

Yüzeyi ince film kaplanmış 100Cr6 Çeliğinin Çeşitli Ortamlarda Sürtünme ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi

2009

Gönül USTA

Su Jeti Soğutmalı Döner Disk Atomizasyonu Yöntemiyle Hızlı Katılaştırılmış Bronz Alaşımı Toz Ve Şeriti Üretiminin İncelenmesi

2008

Serkan BIYIK

Toz Metalurjisi Yöntemiyle Gümüş – Bor Oksit Esaslı Kontak Malzemesi Üretimi Ve Özelliklerinin İncelenmesi