staj

Staj İçin Gerekli Belgeler

Staj Defteri

Staj Defteri Ek-1.Staj Sicil Fişi

Staj Defteri Ek-2.İşletme ve Staj Bilgileri

Staj Beyan Belgesi (Covid-19)   

Staj Yönetmeliği

Staj Anketi

Disiplinler Arası Çalışma Belgesi

Staj Zorunluluk Belgesi 

Staj Bilgilendirme Sunumu

Staj Bilgilendirme Toplantı Kaydı

İşyeri Staj Sözleşmesi (yeni)

STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI ÖĞRENCİ VE İŞVEREN BİLGİ FORMU 

 STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI ÖĞRENCİ VE İŞVEREN BİLGİ FORMU  2

 

 

1. Bölüm Staj Yönergesini inceleyiniz. (web sayfasından)

2. Eğitim-öğretim yılının 4. Dönemi (IV. yarıyıl) takip eden dönemlerden başlayarak uygun staj yeri bulunuz (yönergenin ilgili maddelerini okuyunuz).

3. Staj yerinizi staj komisyonuna bildiriniz. (Online sistemi kullanarak belgelerinizi yükleyiniz.) A- Kurumun adı; B- Kurumun açık adresi; (Staj komisyonuna bildirilmelidir) C- Kurumun (ilgili birimin) telefonu; D- İlgili Mühendisin e-maili; E- Varsa kurumun web adresi;

4. Staj yapacağınız yer ve diğer belgeleriniz staj komisyonu tarafından onaylandı mı? (Hayır ise yeni bir yer bulunuz, eksikliklerinizi tamamlayınız.)

5. İşyeri “staj için belge/dilekçe” istiyor mu? (Evet ise, ilgili kurum ya da kuruluşa dilekçenizi yazıp staj komisyonu başkanına onaylatınız)

6. Staj yapacağınız işyerine başvurunuz.

7. BYS Staj Yönetim Sisteminden temin edeceğiniz belgeleri doldurup sisteme online yükleyiniz.

8. Stajınızı tamamlayınız.