anahtar performans göstergelerimiz


ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ

Akredite olan lisans programlarının toplam lisans programları içindeki oranı      [Grafik]
Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı    [Grafik]
Kurum dışı ödüllendirilen öğrenci sayısı      [Grafik]
Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı    [Grafik]
Kamu kurumları ve özel sektör tarafından fonlanan toplam kurum dışı proje sayısı    [Grafik]
Yıllık (ulusal+uluslararası) patent belge sayısı      [Grafik]
Girişimci ve yenilikçi üniversite endeks sıralaması      [Grafik]
Akredite olan altyapı (Laboratuvar) sayısı      [Grafik]
Kalite komisyonu tarafından kurum içinde iç değerlendirmesi yapılan birim sayısı    [Grafik]
Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde gelen öğrenci sayısı      [Grafik]
Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde giden öğrenci sayısı    [Grafik]
Yurt dışı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen faaliyet sayısı    [Grafik]
Eğitimi % 100 yabancı dilde yürüten program sayısı    [Grafik]
Atıf sayısı      [Grafik]
Doktora öğrenci sayısı      [Grafik]
Mezun olan doktora öğrenci sayısı    [Grafik]
Uluslararası öğrenci sayısı      [Grafik]
Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı      [Grafik]
YÖK 100/2000 doktora burs programı öğrenci sayısı    [Grafik]
TÜBİTAK 1004 programı kapsamında desteklenen proje sayısı     [Grafik]
Ulusal ve uluslararası sıralamalar 

[Grafik-Ulusal Sıralamalar] 
[Grafik-Uluslararası Sıralamalar]

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı  [Grafik]
Q1 yayın sayısı      [Grafik]
Kamu Kurum ve özel sektöre verilen hizmet sayısı (Eğitim, danışmanlık, analiz, ölçüm, rapor vb.)     [Grafik]
Sağlık hizmetleri memnuniyet oranı      [Grafik]
Topluma yönelik yürütülen eğitim sayısı    [Grafik]
Müfredatlar temalı dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı    [Grafik]
1. Tercih İle KTÜ'yü Kazanan Öğrencilerin Yüzdesi [Grafik]
KTÜ’yü Kazanan Sayısal Öğrencilerin Başarı Sırası Ortalaması [Grafik]
Kurum İçi ve Kurum Dışı Proje Fon Tutarı [Grafik]