iç paydaştan alınan geri bildirimler sonucunda yapılan iyileştirmeler

2023 yılı içerisinde;

  • Sadece yayınlara verilen teşviklerin proje, patent, dolaşım hareketliliği, sanayi iş birliği gibi alanlar için de kapsamı genişletilmiştir.
  • Akademik birimlerin saha ziyaretlerinden alınan geri bildirimler sonucunda öğrenci kalite komisyonu üye seçiminde uygulanan usül değiştirilmiştir. Bu kapsamda ilgiyi daha çok artırmak, kalite kapsamında çalışma isteği olan öğrencilerimize bu şansı daha çok tanımak için her akademik birimden üç adayın önerilmesine ve bu adaylara yapılacak mülakat ile bir öğrencinin komisyona üye seçilmesi uygulamasına geçilmiştir. 
  • Üniversitemizin 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı için birimlerimizden alınan geri bildirimler sonucunda Stratejik Plan Bilgilendirme Kılavuzu hazırlanmış ve tüm birimlerle paylaşılmıştır. 
  • Üniversitemizin insan kaynakları süreçlerini otomatize etmek, verimliliği artırmak, personel yönetimini kolaylaştırmak ve kurumsal kaynakları etkili bir şekilde kullanmak için Personel Bilgi Sistemi geliştirilmiştir.
  • Üniversitemiz mensuplarının bilgiye ulaşımını daha da kolay hale getirerek, akademik bildirimler, akademik takvim, telefon rehberi, duyuru, haber, etkinlik, KTÜ e-posta, KTÜ Harita, KTÜ Mağaza, KTÜ Radyo, KTÜ TV, belediye otobüsü saatleri ders programları, haftalık kültürel faaliyetler, mevzuat, yayınlar hakkındaki içeriklere anında ulaşılabilirliği sağlayacak amacıyla KTÜ Mobil Uygulaması tasarlanmış ve kullanıma sunulmuştur.
  • Üniversitemizde ders veren öğretim elemanlarının ek ders süreçlerinin yürütüldüğü F1-F2 formlarının oluşturulması için daha önce geliştirilen F1-F2 Form Yönetim Sistemi geliştirilmiş ve Mali İşlemler Destek Birimi kullanımına sunulmuştur.
  • Üniversitemiz bünyesinde teşkil edilecek öğrenci kulüplerinin kuruluşu için başvuru/değerlendirme/onay süreçlerinin yürütülmesi ve kulüp faaliyetlerinin başvuru ve onay süreçlerinin takip edilmesi amacıyla Kulüp Yönetim Sistemleri geliştirilmiş ve ilgili daire başkanlığının kullanımına sunulmuştur.