mezun geri bildirimleri

Üniversitemiz mezunlarından alınan görüş, öneri ve talepler doğrultusunda 2023 yılı içerisinde;

  • Doktora mülakat sınavları çevirimiçi olarak yapılmıştır.
  • Fen Bilimleri Enstitüsü, mezunlarına uyguladığı anketlerden gelen öneriler doğrultusunda 2023 Bahar yarıyılı sonunda "Lisansüstü Mezuniyet Töreni" düzenlenmiştir. 
  • Eczacılık Fakültesi için önerilen Mesleki İngilizce ve sosyal içerikli (sosyal sorumluluk, afet eczacılığı gibi) dersleri daha aktif hale getirilmiştir. 5. sınıflarda yeni müfredatta hastane/toplum/ endüstri eczacılığı alanlarına yönelik branşlaşma yapılmıştır.
  • KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü kurulmuştur.