anket sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler

 

Anket Sorusu Yapılan İyileştirme
Öğrenci 
2023 Yılı

Merkezi kütüphane görevlilerinin sizlerle ilgilenme düzeyi

Merkezi kütüphanedeki kaynak çeşitliliği

Merkezi kütüphaneden ödünç kitap alma sisteminin uygunluğu

Kütüphane içerisine Wi-Fi için 2 adet güçlendirici takılmıştır.

Kütüphanede mevcut bulunan havalandırma sistemi ile mevcut klimalar faal olarak çalışır halde hizmete sunulmuştur.

Türkçe veritabanı talepleri doğrultusunda 8 adet Türkçe veritabanı aboneliği yapılmıştır.
Üniversite tarafından size sunulan bilişim altyapısı hizmetleri KTÜ Mobil uygulaması hizmet vermeye başlamıştır.
Üniversite tarafından size sunulan kültür,sanat olanakları 18-26 Mayıs 2023 haftası KTÜ Bilim, Kültür, Sanat Etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 
Üniversite tarafından size sunulan spor olanakları Zeminleri bozulan basketbol, voleybol ve tenis sahalarının zeminleri yenilenmiştir.
Üniversite içi güvenlik hizmetlerinin yeterliliği KTÜ Trafik Yönergesi çıkarılmış olup bu kapsamda kampüs içi hız sınırlaması uygulamasına geçilmiştir.
Öğrenci kulüplerinin yeterliliği Aktif olan kulüplere kulüpler binası içerisinde yer tahsisi yapılmıştır.
İlgi ve gereksinimlerinizi karşılayacak çeşitlilikte seçmeli derslerin olması Üniversite seçmeli ders havuzuna (ÜSEÇ) Kalite Okuryazarlığı, Gönüllülük Çalışmaları ve İnsan Hakları dersleri eklenmiştir.
Öğrenim görmekte olduğunuz bölüm yönetiminin sorun ve önerilerinize karşı duyarlılığı

 

KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi kapsamında birim komisyonlarında öğrenci temsiliyeti zorunlu hale getirilmiştir.

Üniversitenin karar alma süreçlerine katılma düzeyi
Derslere aktif katılımınızın sağlanması ile ilgili yöntem ve tekniklerin yeterlilik düzeyi Gerek öğretim elemanları gerekse öğrencilerimize yönelik hizmet verecek olan KTÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi kurulmuştur.
Proje, hibeler destekler konusunda yapılan bilgilendirmelerin yeterlilik düzeyi Öğrenci projeleri olan TÜBİTAK 2209-A ve TÜBİTAK 2209-B ler için fakülteler bazında KTÜ TTM tarafından bilgilendirme ve proje yazma eğitimleri verilmektedir. 
Akademik Personel
2023 Yılı
Merkez kütüphane hizmetleri Öğretim elemanlarına yönelik Veritabanlarıı kullanıcı desteği eğitimleri verilmektedir.
Üniversitenin sunduğu bilişim sistemleri altyapı yeterliliği Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yıl içerisinde gerek donanım gerekse yazılımlar üzerinde yapılan iyileştirmeler için tıklayınız.
Üst yönetime kolayca ulaşılabilme düzeyi Yılda en az 1 kez Rektör-bölüm ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. 
Üniversite içi duyuruların zamanında ve etkin olarak yapılma düzeyi Mevcut sistemlere ek olarak KTÜ Mobil uygulaması ile tüm personelin cep telefonlarına bildirimler gönderilmektedir.
Üniversitenin kendi personeline sunduğu sağlık hizmeti E-Randevu sisteminde gerek personel gerekse personelin birinci derece yakınlarına öncelik tanınması uygulamasına geçilmiştir. 
İdari Personel
2023 Yılı
Üniversite tarafından size sunulan kütüphane hizmetleri Üniversitemiz Kütüphane Yönergesinde değişiklik yapılmış ve idari personelin ödünç kitap alabilmesi sağlanmıştır.
Özlük işleriniz, atama yükseltme , görev değişiklikleri süreçlerinin yeterlilik düzeyi  Personel Daire Başkanlığı Planlama, Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü koordinasyonunda KTÜ Yetenek Havuzu giriş sınavları 2023 yılında ilk kez uygulanmış ve sonucunda başarılı olan personellerin atamaları yapılmıştır.
Üniversite içi güvenlik hizmetlerinin yeterliliği İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından güvenlik görevlilerine eğitim verilmiştir.
Karar alma süreçlerine katılım düzeyi KTÜ Kalite Komisyonu başta olmak üzere tüm birim kalite komisyonlarında idari personel temsiliyeti zorunlu hale getirilmiştir. 
Üst yönetim tarafından tanıma ve takdir düzeyi KTÜ Ödül Yönergesi'nde bulunan idari personel ödül çeşitliliği artırılmıştır.
Üniversitenin kendi personeline sunduğu sağlık hizmeti E-Randevu sisteminde gerek personel gerekse personelin birinci derece yakınlarına öncelik tanınması uygulamasına geçilmiştir. 

 

Anket Sorusu Yapılan İyileştirme
Öğrenci 
2022 Yılı
Merkezi kütüphanedeki kaynak çeşitliliği Üniversitemiz Faik Ahmet BARUTÇU kütüphanesi koleksiyonuna satın alma yolu ile 717 adet basılı kitap ve 120 adet yabancı dergi, bağış alma yoluyla ise 1072 adet basılı kitap kazandırılarak  mevcut kaynak çeşitliliği artırılmıştır.
Merkezi kütüphane görevlilerinin sizlerle ilgilenme düzeyi Fiziki engele sahip öğrencilerimizin konfor alanlarının iyileştirilmesi amacıyla Üniversitemiz Faik Ahmet BARUTÇU kütüphanesi içerisinde erişilebilir okuma salonu oluşturulmuş ve hizmete sunulmuştur. 
Üniversitemiz Faik Ahmet BARUTÇU kütüphanesi içerisinde öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu priz sayısı artırılmıştır. 
Üniversitemiz Faik Ahmet BARUTÇU kütüphanesi içerisinde 7/24 hizmet verecek çok amaçlı okuma salonu hizmete açılmıştır.
Üniversite tarafından size sunulan kültür sanat olanakları Üniversitemizin kuruluş tarihi olan 20 Mayıs tarihini de içine alacak şekilde her yılın Mayıs ayının 3. haftasının "KTÜ Bilim, Kültür, Sanat Haftası" olarak isimlendirilmesi ve 2023 yılı itibariyle bilim, kültür ve sanat şenliğinin düzenlenmeye başlaması kararlaştırılmıştır. 
Üniversite tarafından size sunulan bilişim altyapısı hizmetleri Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalarını tamamlamış ve sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 
İlgi ve gereksinimlerinizi karşılayacak sayı ve çeşitlilikte seçmeli derslerin olması Üniversitemiz seçmeli ders havuzuna "Belgelendirme, Akreditasyon ve Kalite" adlı yeni bir ders eklenmiştir. 
Üniversiteye başladığınız ilk günlerde üniversitenin tanıtımına yönelik sunulan (kampüs, bölüm, öğretim elemanları, olanaklar, etkinlik alanları, kütüphane vb.) hizmetler Yeni öğrencilerimiz için "Öğrenci Oryantasyon El Kitabı" hazırlanmıştır.
2022-2023 Eğitim Öğretim yılı oryantasyon programı düzenlenmiştir. 
Akademik Personel
2022 Yılı
Üniversitemizin sunduğu otopark hizmetlerinden memnunum Farabi Hastanesinde 1350 araç kapasiteli otopark tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
Üniversitemizin/birimimizin araştırma laboratuvarları yeterli donanıma sahiptir Laboratuvar Yönetim Sistemi portalı sistemi hazırlanmış ve hizmet vermeye başlamıştır.
Üniversitemizin sunduğu teknolojik ve bilişim altyapısı yeterlidir Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalarını tamamlamış ve sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
Üniversitemizin sunduğu spor ve dinlenme hizmetleri ihtiyacımızı karşılamaktadır Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binasında Fitness Center salonu 17.10.2022 tarihi itibariyle 06.00-08.00 arası tüm personelimizin kullanımına açılmıştır.
Üniversitemizin sunduğu kültür ve sanat hizmetleri ihtiyacımızı karşılamaktadır Üniversitemizin kuruluş tarihi olan 20 Mayıs tarihini de içine alacak şekilde her yılın Mayıs ayının 3. haftasının "KTÜ Bilim, Kültür, Sanat Haftası" olarak isimlendirilmesi ve 2023 yılı itibariyle bilim, kültür ve sanat şenliğinin düzenlenmeye başlaması kararlaştırılmıştır.
Üniversitemizin sunduğu sağlık hizmetleri ihtiyacımızı karşılamaktadır Kurum personeline yönelik öncelikli randevu alımı e-randevu sistemine entegre edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. 
Üniversitemizin sunduğu eğitici eğitimleri programlarından memnunum  Akademik personele yönelik eğiticilerin eğitimi taleplerininin alınması, eğitimlerin organize edilmesi ve eğitim sonuçlarının raporlamanması amacıyla KTÜ Memur Akademisi Yönergesi'e eğiticilerin eğitimi bölümü eklenmiştir.   
İdari Personel
2022 Yılı
Çalışmalarınız sırasında ihtiyaç duyduğunuz Üniversite geneline ait verilere ulaşabilme kolaylığınız Üniversitemiz verilerine ulaşımın daha kolay olması için digital ortama aktarımı tamamlanmış ve "KTÜ Veri" sistemi kullanıma açılmıştır.
Üniversite tarafından size sunulan kütüphane hizmetleri Üniversitemiz Faik Ahmet BARUTÇU kütüphanesi içerisinde 7/24 hizmet verecek çok amaçlı okuma salonu hizmete açılmıştır.
Üniversite tarafından size sunulan bilişim (internet, teknik destek, yazılım vb.) altyapı hizmetleri  Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalarını tamamlamış ve sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
Sizlere yönelik hizmetiçi ve kişisel eğitimlerin gelişim eğitimlerinin yeterliliği Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı bünyesinde memur akademisi eğitim faaliyetleri kapsamındaki tüm iş ve işlemlerinden sorumlu olması amacıyla Planlama, Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü kurulmuştur.
Üniversite tarafından size sunulan sağlık hizmetleri Kurum personeline yönelik öncelikli randevu alımı e-randevu sistemine entegre edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. 
Üniversite tarafından size sunulan spor olanakları Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binasında Fitness Center salonu 17.10.2022 tarihi itibariyle 06.00-08.00 arası tüm personelimizin kullanımına açılmıştır.
Üniversite tarafından size sunulan kültür sanat olanakları Üniversitemizin kuruluş tarihi olan 20 Mayıs tarihini de içine alacak şekilde her yılın Mayıs ayının 3. haftasının "KTÜ Bilim, Kültür, Sanat Haftası" olarak isimlendirilmesi ve 2023 yılı itibariyle bilim, kültür ve sanat şenliğinin düzenlenmeye başlaması kararlaştırılmıştır.

 

Anket Sorusu Yapılan İyileştirme
Öğrenci 
2021 Yılı
Üniversite tarafından size sağlanan burs olanakları

Akademik birimlerimizin kendi organizasyonları ile yaptıkları burs desteklerini Kurum düzeyinde düzenlemek ve koordinasyonunu tek elden sürdürmek amacı ile KTÜ Burs ve Yardım Yönergesi çıkarılmış ve SKSD bünyesinde bir yapılanmaya gidilmiştir.

Sizler için düşünülen ödül çeşitliliğinin yeterlilik düzeyi Üniversitemiz Ödül Yönergesine "Doktora Tez Ödülü" kategorisi eklenmiştir. 
Size sunulan staj destek hizmetleri

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan “Staj Seferberliği" uygulaması ile staj hareketliliği Üniversitemiz  bünyesinde de artmıştır. Ayrıca staj süreci işlemleri digital ortama taşınarak öğrencilerin staj başvuruları daha kolay hale getirilmiştir.

Yabancı dil eğitiminin yeterlilik düzeyi

Yıl bazlı öğrenci başarısı değerlendirme sistemi değiştirilerek 2017 yılından itibaren KUR Sistemine geçilmiştir.
Eğitim-Öğretim yılı 11 haftalık 3 periyota bölünerek aktif bir süreç tasarlanmıştır.
Yıl kaybı olmaması adına yaz dönemi için isteğe bağlı B1 programı açılmış ve öğrencilerin yıl kaybı engellenmiştir.
Kur sistemindeki aktif yapı öğrencileri her an tetikte tuttuğu için başarı oranı yükselmiştir.
Not değerlendirme sistemi  KTÜ BYS sistemine entegre edilerek öğrencilerin sınav sonuçlarını, yeni periyottaki sınıflarını BYS üzerinden öğrenebilmeleri sağlanmıştır.
Öğretim elemanları için yabancı misafir akademisyenler tarafından anlatılan hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.
%100 İngilizce bölümlerin öğrencilerinin dersleri düşük sayıda gruplara ayrılarak derslerin daha verimli işlenmesi sağlanmıştır.
Ders kitaplarındaki işitsel etkinliklerin yapılabilmesi için öğretim elemanlarına donanım desteği sağlanmıştır.

Üniversite tarafında size sunulan spor
(spor tesisleri ve işletilmesi) olanakları
Spor sahaları rezervasyon aşaması digital ortama taşınmış ve Spor Sahaları Yönetim Sistemi yazılımı yapılarak öğrencilerin kullanımına açılmıştır.
Mesleğiniz ve bölümünüz ile ilgili rehberlik, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri

Akademik danışmanlık hizmetlerini kurumsal bir yapıda geliştirmek ve etkinliğini artırmak amacı ile KTÜ Önlisans ve Lisans Öğrencileri Akademik Danışman Yönergesi çıkarılmıştır. Akademik Takvim’e Akademik Danışman Günü eklenmiştir. Öğrenciler, online olarak (randevu.ktu.edu.tr) danışmanlarından randevu alabilmektedir.

Öğrenim görmekte olduğunuz bina içerisinde serbest çalışma yapabilecek salonların varlığı ve yeterliliği Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi ve Araklı Meslek Yüksekokulu içerisinde bulunan serbest çalışma alanları artırılmıştır.
Üniversitesinin faaliyetlerine yönelik karar alma süreçlerinde görüş, öneri ve eleştirilerinizin bölüm yönetiminden başlayarak üst yönetime kadar ulaştırılabilme düzeyi Gerek akademik birimlerde gerek ise Rektörlük düzeyinde öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımları sağlanmış ve KTÜ Öğrenci Kalite Komisyonu kurulmuştur.
Üniversiteye başladığınız ilk günlerde üniversitenin tanıtımına yönelik sunulan (kampüs, bölüm, öğretim elemanları, olanaklar, etkinlik alanları, kütüphane vb.) hizmetler Sanal oryantasyon programı uygulanmıştır.
İlgi ve gereksinimlerinizi karşılayacak sayı ve çeşitlilikte seçmeli derslerin olması Üniversitemiz bünyesinde seçmeli ders havuzu oluşturulmuş ve Seçmeli Dersler Koordinatörülüğü kurulmuştur. 
Akademik Personel 
2021 Yılı
Üniversite yönetimince alınan kararlara katılım sağlayabiliyorum, görüş ve öneri sunabiliyorum Akademisyenlerimizin görüş ve önerilerini paylaşabileceği çok sayıda kurul,komisyon ve çalışma grubu oluşturulmuştur.
Üniversitemizin/birimimizin araştırma laboratuvarları yeterli donanıma sahiptir Merkezi Araştırma Laboratuvarı hizmet vermeye başlamıştır.
Araştırmalarımıza ayrılan BAP desteklerinden memnunum

BAP Yönergesi güncellenmiş ve "BAP05-Yurtdışı Araştırma Projesi, BAP07-Kamu-Üniversite-Sanayi Araştırma İş Birliği Projesi, BAP08-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi, BAP10-Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi ve BAP12-Doktora Sonrası Araştırma Projesi" başlıklarında yeni destekler eklenmiştir.

Üniversitemiz çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına gerekli özeni göstermektedir

Üniversitemiz bünyesinde Enerji Yönetimi Birimi kurulmuştur. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, KTÜ Sıfır Atık Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda Üniversitemiz, Sıfır Atık Belgesi (Temel Seviye) almaya hak kazanmıştır.  

Üniversitemizin sunduğu otopark hizmetlerinden memnunum Özellikle hastaneler bölgesinde hizmet edecek olan 1350 araç kapasiteli otopark yapım işi % 96,90 oranında tamamlanmış ve yakında hizmete açılması planlanmaktadır.
Merkez kütüphane her türlü kaynak (veri tabanları dahil) açısından yeterlidir Merkez kütüphanemizin kaynak çeşitliliği artırılmıştır. 2017 yılında 3.828.394 olan e-yayın sayımız 2018 yılında 3.897.585, 2019 yılında 3.899.590 ve 2020 yılında ise 3.964.565 olmuştur.
İdari Personel
2021 Yılı
Üniversite Üst Yönetiminin çalışanları tanıma,takdir ve ödüllendirme düzeyi KTÜ Ödül Yönergesi çıkarmıştır. Her yıl idari, akademik ve öğrenci kategorilerinde ödüller verilmektedir.
Özlük işleriniz, atama, yükseltme, görev değişiklikleri süreçlerinin yeterlilik düzeyi Üniversitemiz bünyesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmıştır.
Üniversite tarafından size sunulan sağlık hizmetleri Randevu alımını kolaylaştırmak ve insan gücünde tasarrufu sağlamak amacıyla e-randevu sistemi tasarlanmış ve uygulanmaktadır. 
Üniversite Üst Yönetiminin size karşı ilgi, duyarlılık, çözüm üretme düzeyi Memur Akademisi portalı üzerinden online olarak "Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter ile Sohbet" programları düzenlenmektedir. Ayrıca Genel Sekreterlik düzeyinde idari personelin görüş, öneri ve sorunlarının çözümüne yönelik görüşme yapılabilmesi için haftanın bir günü belirlenmiş ve tüm personele duyurulmuştur.
Sizlere yönelik hizmetiçi ve kişisel gelişim eğitimlerinin yeterliliği Birimlerden gelen talepler ve belirlenen takvim dahilinde "Memur Akademisi" portalı üzerinden mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmektedir.