toplantı sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler

KTÜ Danışma Kurulu Toplantılarında dış paydaşlarımızdan gelen görüş, öneri ve talepler doğrultusunda;
 

  • Farklı dillerde KTÜ'yü tanıntan kısa videolar hazırlanarak erişime açılmıştır.
  • Lisansüstü öğrenci alımlarında KTÜ'nün araştırma altyapısı, araştırma kaynakları, araştırma bütçe destekleri ve sosyal imkanlar hakkında da bilgiler sunulmuştur.
  • İkinci öğretimler tamamen kapatılmıştır.
  • Öğrenci kontenjanlarının düşürülmesi ve kadromuza katılan yeni öğretim üyeleri ile birlikte bir öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı 53,54'ten 2020 yıl sonu itibariyle 31,38'e düşürülmüştür.
  • Toplumsal katkı kapsamında; yerel yönetimlerimizden gelen teknik danışmanlık ve tezsiz yüksek lisans eğitim talepleri için iş birliği gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tezsiz yüksek lisans programında dört (4) dönem mezun verilmiştir. Öte yandan dış paydaşlarımızın talepleri doğrultusunda Ar-Ge Projeleri ve sosyal sorumluluk projeleri başlatılmıştır.
  • Düzenli olarak basın bilgilendirme toplantıları yapılmaya başlanmıştır.
  • Öğrencilerimizin İngilizce dil eğitimleri için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yeni bir programa geçilmiştir.
  • Anket Yönetim Sistemi yazılımı tamamlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
  • Of Teknoloji Fakültesi bünyesindeki bölümlerde okutulan Bitirme Çalışması, Tasarım Proje ve Teknofest Yarışmalarına yönelik yapılacak ürün odaklı proje çalışmalarında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı maddi desteklerin fakülte paydaşlarından olan Of Kaymakamlığınca ve Of Teknik Eğitim Fakültesi Derneği tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.
  • Dış paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda 19 adet protokol imzalanmıştır.