süreçlere ait izleme ve değerlendirme raporları

2022 Yılı
Süreçlere Ait İzleme ve Değerlendirme Raporları 
Akreditasyon İzleme ve Değerlendirme Raporu  
Araştırma Yetkinliklerinin Geliştirilmesi İzleme ve Değerlendirme Raporu  
Araştırmacı Oryantasyon Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu  
Bize Yazın Modülü İzleme ve Değerlendirme Raporu  

Çalışan ve Öğrenci Memnuniyetinin Ölçülmesi Anketleri Değerlendirme Raporu

 
Eğitim-Öğretim İzleme ve Değerlendirme Raporu  
Kalite Güvence Sistemi Takvimi İzleme ve Değerlendirme Raporu    
Kamuoyu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik İzleme ve Değerlendirme Raporu  
Mezunlarla İletişim İzleme ve Değerlendirme Raporu  
Ödül Süreci İzleme ve Değerlendirme Raporu  
Toplumsal Katkı İzleme ve Değerlendirme Raporu  
Uluslararasılaşma İzleme ve Değerlendirme Raporu   
Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Raporu  
2022 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporları Durum Raporu (Daire Başkanlıkları)