kurul, komisyon ve çalışma gruplarından gelen iyileştirmeler

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulu, Araştırma Üst Kurulu, Akreditasyon Çalışma Grubu, Enstitü Çalışma Grubu, Sanayi İş Birliği Çalışma Grubu, Uluslararasılaşma Çalışma Grubu, Uygulama ve Araştırma Merkezleri Çalışma Grubu toplantılarından gelen görüş, öneri ve talepler doğrultusunda 2023 yılı içerisinde;

 • Fakülte, bölüm, meslek yüksekokulu ve yüksekokul ziyaretlerinin yapılarak araştırma üniversitesi göstergelerinin gözden geçirilmesi,
 • Akademisyenlerin kurum hissesinden daha çok faydalandırılması için yönerge hazırlanması,
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarının cihaz altyapısının güçlendirilmesi,
 • Lisansüstü öğrenci alımında yapılan ilanların yüksek lisans ve doktora olarak ikiye ayrılması,
 • TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora programına kayıtlı öğrencilere barınma ve sosyal tesislerden yararlanma avantajlarının sunulması,
 • Akredite olmayan programların akredite olan programlar gibi faaliyetlerini sürdürmeleri için kendilerine yönelik Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzununun hazırlanması,
 • Mezun bilgi sistemi  yapılanması çalışmalarına başlanması, birinci fazı kampüs içinde test amaçlı kullanıma açılması,
 • Doktora mülakat sınavlarının çevirimiçi olarak yapılabilmesi,
 • Yüksek lisansta İngilizce hazırlığın kaldırılması,
 • Birimleri tanıtan farklı dillerde videoların hazırlanması,
 • KTÜ Güçlendirme Vakfı tarafından verilen teşvik çeşitliliğinin artırılması kararları alınmıştır.

 

 


Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulu, Araştırma Üst Kurulu, Akreditasyon Çalışma Grubu, Enstitü Çalışma Grubu, Sanayi İş Birliği Çalışma Grubu, Uluslararasılaşma Çalışma Grubu, Uygulama ve Araştırma Merkezleri Çalışma Grubu toplantılarından gelen görüş, öneri ve talepler doğrultusunda 2022 yılı içerisinde;

 • Laboratuvar Yönetim Sisteminde yer alan cihazlar kamuoyunun kullanımına açılmıştır.
 • Fakülte ve bölüm web sayfalarına Araştırma menüsü eklenmiştir.
 • Mevcut KTÜ Ödül Yönergesi’ne eklenecek yeni kategoriler belirlenmiştir.
 • Eğiticilerin eğitiminin güçlendirilmesi sağlanmıştır.
 • Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Teratojenite Uygulama ve Araştırma Merkezinin kapatılması için gerekli işlemler yapılmış ve bu uygulama ve araştırma merkezleri YÖK tarafından kapatılmıştır.
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarının içerisinde Manyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi için yer tahsis edilmiştir. 
 • Uluslararası Çalışma Grubu toplantısı birim Erasmus koordinatörleri ve doktorasını yurtdışında yapmış akademisyenlerin katılımıyla genişletilerek Üniversitemiz Fen Fakültesi Nazım TERZİOĞLU amfisinde yapılmıştır.
 • KTÜ Kalite Komisyonu'na ulaşan geri bildirimler neticesinde "KTÜ Kalite Akademisi" nin kurulması ve bu platform içerisinde kalite süreçlerine yönelik farkındalığın artırılmasının desteklenmesi kararı alınmıştır.