Kurumsal Değerler

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık
 • Kurumsal aidiyet
 • Birlikte yönetme kültürü
 • Çok seslilik
 • Yenilikçilik ve çevik liderlik
 • Paydaş temsiliyeti
 • Şeffaflık ve hesap verebilme
 • Kalite
 • Liyakat
 • Adalet
 • Akademik dürüstlük
 • Çevreye duyarlılık
 • Toplumsal sorumluluk
 • Farlılıklara saygı