birim kalite komisyonu toplantı sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler

Üniversitemiz Birim Kalite Komisyonları ile yapılan toplantılar sonucunda gelen görüş, öneri ve taleplere istinaden 2023 yılı içerisinde;

  • Personellere eğitim verilmesi talebi üzerine Kalite Akademisi yapısı altında bir kılavuz hazırlanmış ve eğitimler verilmeye başlanmıştır.
  • UZEM üzerinden çevrimiçi olarak yürütülmekte olan lisansüstü tez savunmalarının kontrollü ve kurallara uygun gerçekleştirilebilmesi için Fen Bilimleri Enstitü bünyesinde merkezi bir tez savunma salonunun oluşturulması için projelendirme ve salon düzenlemesi yapılmış, salon oluşturulmuştur.
  • Fen Bilimleri Enstitü Yönetimi tarafından lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmekte olan bilimsel ve kişisel gelişim etkinliklerinin tüm Anabilim Dallarına yaygınlaştırılması sağlanmış, her yarıyılda tüm anabilim dallarında en az 1 etkinlik gerçekleştirilmiştir.