duyurular

07

Nisan

EKUAL Wiley "Oku & Yayımla (Read & Publish)" Modeline Geçiş

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Wiley “Oku ve Yayımla” Anlaşması

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL aracılığıyla Wiley yayınevine ait elektronik dergilere 2018 yılından bu yana kurumsal abonelik kapsamında erişim sağlamaktayız. Bir erişim (Read) anlaşması olan mevcut 2022-2024 Wiley anlaşması, 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku&Yayımla (Read&Publish)" modeline dönüştürülmüştür. 

Ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” anlaşması olan söz konusu Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamında, Türkiye’deki bütün üniversiteler, Wiley yayınevinin yaklaşık 1367 e-dergisine erişim sağlamaya devam edecektir. Bununla birlikte, EKUAL üyesi kurumların yazarlarının, Web of Science (WOS)’da yer alan,Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergileri'nde (Hindawi hariç) “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publicaition” türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır.  EKUAL üyesi kurum araştırmacılarınca, kapsam içindeki Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınları, yazarın istemesi halinde, "Makale İşlem Ücreti (APC)" ödenmeden, “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır.

Yıllık AE makale yayımlama kotasının bitmesi durumunda, ilgili yayının yazarı, makalesini AE olarak yayımlatmak isterse APC ücretini kendisinin ya da fon sağlayıcı kurumunun ödemesi gerekmektedir.

Anlaşma şartlarına göre kurumlar için bir “AE makale kota tahsisi” yapılmayacaktır. Söz konusu dergilerde makalesi kabul edilen yazarın yayını, yazarın istemesi halinde, “ilk gelen sıraya girer” kuralına uygun olarak sıraya girecek ve  halihazırda kotada AE makale yayımlatma hakkı bulunması durumunda, makalenin AE yayımlanması için ULAKBİM tarafından onay verilecektir.

  • Fonlanan AE Dergi Listesi (Temmuz 2023-Aralık 2024) Dergi Listesi için TIKLAYINIZ
  • Wiley EKUAL Kapsamında Erişilen 2024 Dergi Listesi için TIKLAYINIZ

AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.  

Yukarıda bahsedilen dergi grubu ve yayın türünde olan ve kotada AE makale yayımlatma hakkı olması halinde AE desteği sağlanacak yayının, yazarlarından birinin EKUAL üyesi kurum çalışanı olması ve yayındaki ismi altında üye kurum adının geçmesi yeterlidir.  

Üniversite araştırmacılarımız, makalelerini AE olarak yayımlatmak istemeleri durumunda, Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına kurumsal e-posta adreslerini (@ktu.edu.tr) kaydetmeleri AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısında önemlidir. 

WILEY AE Anlaşması Hakkında Hatırlatmalar ve Bilgilendirme Notları için TIKLAYINIZ

WILEY Yazar Çalıştayı Sunumu için TIKLAYINIZ    

TÜBİTAK ULAKBİM WILEY Dönüşüm Anlaşması Oku & Yayımla SSS TÜRKÇE KILAVUZ için TIKLAYINIZ

TÜBİTAK ULAKBİM WILEY Dönüşüm Anlaşması Oku & Yayımla SSS İNGİLİZCE KILAVUZ için TIKLAYINIZ