veritabanı kullanım kılavuzları

I) VERİTABANI KULLANIM KILAVUZLARI

1) Abone veritabanları ve KTÜ akademik arama arayüzü kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

2) EBSCOhost veritabanları kullanım kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

3) Ebrary E-Book  veritabanı kullanım kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

4) Ebrary E-Book  veritabanından kitap indirme kullanım kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

5) Elsevier Clinicalkey uzaktan, mobil cihazlardan erişim kurulum işlemleri kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

6) Elsevier Clinicalkey veritabanı kullanım kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

7) UpToDate uzaktan, mobil cihazlardan erişim kurulum işlemleri kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

8) UpToDate veritabanı kullanım kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

9) Incites profil oluşturma işlemleri kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

10) Scifinder Discovery Platform veritabanı kayıt ve kullanım linkleri için lütfen TIKLAYINIZ

II) MENDELEY REFERANS YÖNETİM ARACI

1) Mendeley kurulum ve kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

III) BENZERLİK BELİRLEME (İNTİHAL) PROGRAMLARI

1) iThenticate (Taslak Makale) benzerlik belirleme programı kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

2) Turnitin (Tez, Proje, Ödev, Kitap Bölümü) benzerlik belirleme programı kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ

IV) VERİTABANI KULLANIM İSTATİSTİKLERİ

1) 2023 Yılı Kullanım İstatistikleri için TIKLAYINIZ