yayınlara erişim

Kütüphanede bulunan tüm yayınlar YORDAM adı verilen otomasyon programına aktarılmaktadır. Yayınlar çevrimiçi(online) kataloğumuzdan yazar adı, eser adı, konu, vb. kriterlere göre kampüs içi ve kampüs dışındaki herhangi bir bilgisayardan aranabilmektedir. Arama sonuç listesinde bir yayına ait bibliografik bilgilerin yanı sıra yayına ait tüm yönlendirmeleri de görebilirsiniz. Ekranda yer alan "Sınıflama/Yer" numaralarıyla tüm yayınları ait oldukları raflardan bulabilirsiniz. Yönlendirmeler bina içersinde ve raf kenarlarında belirtilmektedir.

Kitaplar açık raf düzeninde olup (Library of Congress: LC) ABD Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi'ne göre yerleştirilmiştir. Her konunun harf/harflerle ve rakam/rakamlarla ifade edildiği bu sistemin listesini bina içerisinde yer alan yönlendirmelerde bulabilirsiniz.

 

LIBRARY OF CONGRESS (LC) SINIFLAMA SİSTEMİ ANA ŞEMASI

A Genel yapıtlar

B Felsefe. Psikoloji. Din

C Tarihe yardımcı bilimler

 

CB Uygarlık tarihi

 

CC Arkeoloji

 

CT Biyografi

D Tarih

 

DR401-DR741 Türkiye tarihi

 

DS Asya tarihi

E-F Amerika tarihi

G Coğrafya. Antropoloji. Turizm

 

G155 Turizm

 

GN Antropoloji

 

GR Folklor

 

GV Rekreasyon. Spor

H Sosyal bilimler

 

HA İstatistikler

 

__ Tek tek ülkelerin nüfus istatistikleri. Matematiksel İstatistik için bkz. QA

 

HB Ekonomik teori

 

HC Ekonomik tarih

 

HD Toprak kullanımı. Tarım. Sanayi

 

HE Taşımacılık. Telekomünikasyon

 

HF Ticaret

 

HG Finans

 

HJ Kamu maliyesi

 

HM Sosyoloji

J Siyaset bilimi

 

JK - JQ Siyaset ve yönetim

 

JK Türkiye

 

JX Uluslararası hukuk. Uluslararası ilişkiler

K Hukuk

 

KB-KKZ Tek tek bölge ya da ülkeler

 

KB Türkiye

L Eğitim

 

LC Eğitim biçimleri

M Müzik

N Güzel sanatlar

 

NA Mimarlık

 

NK Dekoratif sanatlar. Uygulamalı sanatlar. Dekorasyon ve süsleme

P Dil ve edebiyat

 

PE İngiliz dili

 

PL101-PL285 Türk dili ve edebiyatı

 

PR İngiliz edebiyatı

 

PS Amerikan edebiyatı

Q Bilim

 

QA Matematik. İstatistik. Bilgisayar

 

QC Fizik

 

QD Kimya

 

QK Botanik

R Tıp

 

RS Eczacılık. Tıbbi maddeler

S Tarım

T Teknoloji

 

TA Mühendislik. İnşaat mühendisliği

 

TK Elektrik mühendisliği. Elektronik. Nükleer mühendislik

 

TL Havacılık. Uzay havacılığı

 

TR Fotoğrafçılık

 

TX Ev ekonomisi

 

TX341- Beslenme. Gıda ihtiyacı

 

TX645- Yemek pişirme

 

TX901- Konaklama Sanayii. Oteller, lokantalar, vb. Yemek servisi

U Askerlik

V Denizcilik

Z Kaynakçalar. Kütüphanecilik

 

ZA Enformasyon kaynakları