genel bilgiler

Tarihçe

Üniversitemizin Kanuni Kampüsü dahilindeki fakültelerde ve bölümlerde bulunan bölüm kütüphaneleri, Mayıs 1986'da Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nda birleştirilerek Merkez Kütüphanesi haline getirilmiştir.  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu'nun 05.02.1988 gün ve 74/1 sayılı kararı ile Merkez Kütüphanesine "Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi" adı verilmiştir.

Koleksiyon

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi, çağdaş iç ve dış görünümü, sahip olduğu materyal çeşidi, nitelikli personeli ve hizmet anlayışı ile Karadeniz Bölgesi'nin olduğu kadar Türkiye'nin de örnek teknik Kütüphanelerinden biridir.

Kütüphane, her akademik dönem başında yeni başlayan öğrencilerimize bilgi hizmetleri kapsamında Kütüphaneyi tanıtıcı oryantasyon programları düzenlemekte ve talepler doğrultusunda elektronik bilgi kaynakları kullanıcı eğitim programları hazırlamaktadır.

Kütüphane; Teknik Hizmetler (Sağlama Birimi, Kataloglama Birimi, Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) ve Okuyucu Hizmetleri (Referans Birimi, Ödünç Verme Birimi, Süreli Yayınlar Birimi, Osman Turan Tarih Araştırmaları Kitaplığı, Tezler Odası, Kütüphanelerarası İşbirliği)'nden oluşmaktadır.

Kütüphanede açık raf sistemi uygulanmakta ve tüm yayınlar ABD Kongre Sınıflama Sistemi (Library of Congress)'ne göre kataloglanır ve raflara yerleştirilir. Koleksiyonda bulunan tüm materyaller otomasyon programına aktarılmış olup; katalog arama, sorgulama ve kitap ayırtma gibi işlemler çevrimiçi ve çevrimdışı yapılabildiği gibi abone olduğumuz elektronik bilgi kaynakları (e-kitap, e-makale, e-tez) kampüs dışı erişim aracılığıyla kullanılabilmektedir.

Kütüphane Hizmet Alanları ve Çalışma Salonları

Kütüphane ana binada yer alan okuyucu hizmetleri ve birimlerinin yanı sıra öğrencilerimizin ders çalışabileceği çalışma salonları da kullanıcılarımıza hizmet vermektedir. Kütüphane Ana Binada yer alan 25 oturma kapasiteli Sesli/Grup Çalışma Salonu, 17 oturma kapasiteli Erişilebilir Engelli Çalışma Salonu ve öğrencilerimizin elektronik kaynaklarımızdan yararlanabilmeleri için oluşturulan 23 oturma kapasiteli Bilgi Tarama Odası yer almaktadır.

Öğrencilerimizin ders çalışmaları için ayrılmış 385 oturma kapasiteli Bağımsız Çalışma Salonu (-1), 315 oturma kapasiteli Bağımsız Çalışma Salonu (-2), özellikle mimarlık öğrencilerimizin maket çalışmaları için tercih ettiği 38 oturma kapasiteli Çok Amaçlı Çalışma Salonu 7/24 hizmet vermektedir.