veritabanı tanıtım ve kullanıcı eğitimleri

Bu programın amacı; kullanıcılarımıza elektronik bilgi kaynaklarını tanıtmak, bilimsel araştırma ve yöntem teknikleri becerilerini kendilerine kazandırmak ve bilgiye erişimde karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirgemektir. Fakülte ve bölümlerin bilgi ihtiyaçları doğrultusunda, öğrencilere ve akademik personele yönelik tanıtım ya da uygulamalı eğitimler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Eğitimler, fakülte ve bölüm talepleri doğrultusunda, uzman kütüphaneciler ya da davetli veritabanı temsilcileriyle işbirliği içinde genel eğitimler ya da fakültelere yönelik olarak hazırlanmaktadır. Eğitim randevu taleplerinizi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına iletebilirsiniz.

Eğitimler

Kütüphane Web Sayfası Tanıtımı: KTÜ Akademik arama kullanımı ve özellikleri, PubMed LinkOut, Google Scholar LinkOut Hizmeti, Kampüs içi ve Kampüs dışı erişim

Veritabanı Kullanıcı Eğitimleri: Abone olduğumuz veritabanları (e-dergi, e-kitap, e-tez, atıf veritabanı) tanıtım ve kullanımı

İntihal Programları Eğitimi: iThenticate ve Turnitin program tanıtım ve kullanımı