kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti (ILL)

KTÜ Akademik Personeli için Yararlanma Koşulları:

1- Kütüphanelerarası ödünç verme ve doküman sağlama hizmetinden KTÜ akademik personeli yararlanabilmektedir. Bu hizmet; ANKOS KITS yoluyla gerçekleştirilmektedir. İstekler, aşağıda yer alan "istek formu" doldurularak ve Kütüphaneye şahsen gelerek yapılır.

 

2- İsteklerin doğru ve zamanında sağlanabilmesi için istek bilgilerinin eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgilerle yapılan istekler sahibine bildirilir ve iptal edilir.

3- Şehir dışındaki kütüphanelerde bulunan kaynakların geliş süresi, bu kaynağı gönderen kuruma ve kargoda geçen zamana göre değişiklik gösterir.

4- Kargo masrafları kullanıcıya aittir.

5- Ödünç alınan kaynak ve/veya sağlanan doküman kullanıcıya imza karşılığı verilir.

6- Kaynağın uzatma süresi ve sayısı, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kurallarına göre değişiklik gösterir.

7- Kullanım süresi biten kitaplar teslim tarihinden en az 3 gün önce Kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.

8- Kullanıcı istek yaptığı kaynağı kendisi için ayrılan kullanım süresi içerisinde almazsa, aynı kaynak için istek yapamaz ve masraflarını karşılar.

9- Ödünç alınan kaynağın teslim edildikten sonra kaybolması hasar görmesi ya da geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda kaynağın ödünç alındığı Kütüphanenin kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi ya da sorularınız için 377 4185 numaralı telefonu arayabilir ya da ercan.erdem@ktu.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

 

Diğer Kütüphanelerin KTÜ Merkez Kütüphanesinden Yararlanma Koşulları:

1- Kütüphanelerarası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti sadece yurtiçi üniversite kütüphanelerini kapsamakta ve sadece akademik personel yararlanabilmektedir.

2- Bu hizmetten ilk defa yararlanmak isteyen üniversite kütüphanesinin yetkilisi ANKOS KITS üyelik formunu eksiksiz biçimde doldurması ve konuyla ilgili yetkili kütüphanecilerini KTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bildirmiş olması gerekir.

3- Kütüphaneler isteklerini bu hizmet ile ilgili yetkili kütüphanecileri aracılığı ile yapabilirler.

4- Diğer üniversitelerin kullanıcıları kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten yararlanabilirler. Kişisel olarak KTÜ Kütüphanelerine başvurarak bu hizmetten yararlanamazlar.

5- İstekte bulunulmadan önce kitabın Koleksiyonumuzda olup olmadığı Kütüphane Kataloğu'ndan kontrol edilmelidir.

6- İstekte bulunan kütüphane, Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (ANKOS KITS)’inde istekte bulunacağı yayınların bibliyografik bilgilerinin eksiksiz olarak girmesi gerekir.

7- İstekler kütüphaneye kargo ile gönderilir. Bu hizmet karşılığı doğacak tüm masraflar, istekte bulunan kütüphane tarafından karşılanır(fotokopi, kargo ücreti gibi).

8- Kütüphanelerarası işbirliği çerçevesinde ödünç verme süresi kargoda geçecek sürede dahil olmak üzere 30 gündür. Bir kullanıcı, bir istekde en fazla 5 kitap isteyebilir.

9- Uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz.

10- Yayının kaybolması veya zarar görmesinden(postada kaybolması veya zarar görmesi dahil), istekte bulunan kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur.

11- Referans Koleksiyonu, Tezler, Süreli Yayınlar, Rezerv Koleksiyonu, Görsel İşitsel Materyaller ya da Kitap Dışı Materyaller “Kütüphanelerarası Ödünç Verme” hizmeti kapsamında yer almamaktadır.

12- Hesabında gecikmiş kitap bulunan Kütüphane/lere hatırlatma yazısı e-postayla gönderilir. Yayının kaybedilmesi ya da geciktirilmesi durumunda, KTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın ödünç verme kuralları geçerlidir. Yayın kaybedilmesi ya da geciktirilmesi durumunda, belirlenen ücret TC Ziraat Bankası Üniversite Şubesi TR 840001001225118251435001 IBAN numaralı hesaba yatırılarak, dekontun e-posta ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

13- Fotokopi isteklerinin karşılanabilmesi için istekte bulunan kütüphanenin Fotokopi işletmecisinin(Songül Kasap, TC İş Bankası Trabzon Merkez Şubesi 75002050634 numaralı banka hesabına) fotokopi ücretini yatırarak dekontu e-posta ile ercan.erdem@ktu.edu.tr adresine ya da 0 462 325 32 45 fax numarasına göndermesi gerekir.

14- Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.

15- Çoğaltma işlemi telif hakları doğrultusunda yapılmaktadır. Bir kitaptan bir bölüm veya kitabın %10’undan, bir derginin bir sayısından ise bir makaleden fazla fotokopi alınamaz. Detaylı bilgi ya da sorularınız için 377 4185 numaralı telefonu arayabilir ya da ercan.erdem@ktu.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca diğer Resmi Araştırma Kurum Mensuplarının ILL hizmetinden yararlanabilmesi için kurumlarınca onaylı bir form veya yazı ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.