stratejik plan

Stratejik Planlar

 

Mevzuat

Stratejik Plan (2009-2013)

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Stratejik Plan (2014-2018)

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ

Stratejik Plan (2019-2023)

Stratejik Planlama Rehberi