anket geliştirme ve uygulama komisyonu

Anket Geliştirme ve Uygulama Komisyonu
Unvanı Adı-Soyadı
Görevi
Komisyonda Görevlendirilme Tarihi
Prof. Dr. Dilek KUL
Başkan
21.10.2021 / E.4572
Doç. Dr. Songül AKTAŞ
Başkan Yrd.
21.10.2021 / E.4572
Prof. Dr. Celal Kurtuluş BURUK
Üye
21.10.2021 / E.4572
Dr. Öğr. Üyesi Bahar CANDAŞ ALTINTAŞ
Üye
21.10.2021 / E.4572
Ertuğrul YİĞİT    (Doktora Öğrencisi)
Üye
21.10.2021 / E.4572
Ayşe Banu PAK  (Doktora Öğrencisi)
Üye
21.10.2021 / E.4572
Hasan KARKA
Enstitü Sekreteri (Raportör)
21.10.2021 / E.4572