misyon ve vizyon

Misyon

Sağlık bilimleri alanında kalite süreçlerini önemseyen kurumsal bir yapı ile analitik ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip; güncel bilimsel gelişmeler hakkında algısı ve okuması olan; evrensel bilime katkı yapabilen; etik değerlere bağlı; ülke ve toplum yararına çalışan üretken bireyler yetiştirmek.

 

Vizyon

Sağlık bilimleri ve sağlık teknolojileri alanında güncel gelişmeleri izleyen, toplumsal ihtiyaçları öngören ve önceliklendiren; eğitim-öğretim ve araştırmalarını yenilikçi yöntemler ile sürdüren; kalite odaklı; ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir enstitü olmak.