eğitim komisyonu

Eğitim Komisyonu*
Unvanı Adı Soyadı
Görevi
Komisyonda Görevlendirme Tarihi
Prof. Dr. Ahmet ALVER
(Başkan)
13.12.2021 / E.4854
Prof. Dr. Saadettin KAYIPMAZ
(Üye)
13.12.2021 / E.4854
Prof. Dr. Selcen ABİDİN
(Üye)
13.12.2021 / E.4854
Doç. Dr. Tuba DİNÇER Üye 13.12.2021 / E.4854
Dr. Öğr. Üyesi Efnan Abdioğlu FAZLI
Üye
12.10.2023 / E.10332
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Candaş ALTINBAŞ
Üye
13.12.2021 / E.4854
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Erdinç SELLİTEPE
Üye
13.12.2021 / E.4854
Hasan KARKA
Enstitü Sekreteri (Raportör)
13.12.2021 / E.4854

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi